Hoe inspelen op de toenemende waterproblematiek?

Het natuurlijk evenwicht tussen verharding, groen en omgeving wint aan belang. Waterdoorlatende bestratingen, die het hemelwater ter plaatse laten infiltreren en via de fundering vertraagd naar de ondergrond afvoeren, zijn de ideale verhardingen om een goed waterbeheer te combineren met een uitstekende berijd- en begaanbaarheid.

In een vorig nummer van CG Concept XTRA bekeken we in detail welke materialen zoal voorhanden zijn voor de bestrating of verharding van grotere ruimtes. Samengevat kan men een onderscheid maken tussen een bedekking die vast of halfvast is. Bij de vaste materialen gaat het onder meer om asfalt, beton, keramische tegels en tegels uit natuursteen, kleiklinkers, kasseien,… Bij halfvast om materialen zoals kiezelsteentjes, grind of split. Voor dit dossier vroegen we diverse professionals uit de sector, zowel leveranciers als gebruikers, in eerste instantie naar nieuwe materialen of nieuwe toepassingen voor bestaande materialen die de voorbije jaren op de markt zijn gekomen.


Lees ook: 

Wil u deze editie van CG Concept & CG XTRA ontvangen? Bestel hier editie 3 2019.