Er wordt steeds vaker geopteerd voor met hars gebonden kiezelstenen. (Foto: Eurodal)

Globale aanpak

Bij de aanleg van een waterdoorlaatbare verharding is niet alleen de keuze van de verhardingsmaterialen zelf belangrijk, ook de hele structuur moet goed zitten.

Bij waterdoorlaatbare en waterpasserende bestrating, waarbij het water lokaal in de bodem moet infiltreren, is bijvoorbeeld ook de ondergrond cruciaal. Bij een weinig doorlaatbare ondergrond zoals klei, moet er een grotere buffer voorzien worden in de onderfundering, zodat het water vertraagd kan infiltreren in de bodem. Een alternatief is om een drainage in de onderfundering aan te leggen. In dit verband stelt Eurodal binnenkort zijn nieuwe Hydrops3.0 voor, een efficiënt buffer- en infiltratiesysyteem.


Als dat niet volstaat, moet het regenwater in de mate van het mogelijke afgevoerd worden naar een boven- of ondergrondse infiltratievoorziening, waar het tijd en ruimte krijgt om te bezinken. Hoe minder infiltratiegevoelig de bodem is, hoe groter het volume van de voorziening zal zijn, omdat het water meer tijd nodig heeft om te bezinken. Ook groen in de vorm van infiltratiegeulen, wadi’s, verlaagde grasvelden enzovoort kan dienen als infiltratiegebied om het afvloeiende water te verwerken.

Bij een goed doorlaatbare bodem bestaan er, naast de klassieke ‘stabilisé’ als onderfundering, diverse alternatieven, zoals een laag natuursteenslag en een straatlaag van rijnzand, zodat het regenwater sneller in de ondergrond kan wegsijpelen.

Een ander element dat niet onderschat mag worden is de voeg. Bij de aanleg van een waterdoorlatende verharding is het belangrijk om goed na te denken over een juiste afstemming van het geheel, zoals bijvoorbeeld de waterdoorlatendheid van de voeg (of het gebrek daaraan) en de hoeveelheid water die ineens afgevoerd moet kunnen worden. Houd er hierbij rekening mee dat het aantal voegen en de hellingshoek van het afschot variabel, maar wel van grote invloed kunnen zijn. Bij grootformaat vloerplaten is het bijvoorbeeld een goed idee om de voegen open te trekken en te werken met een kiezelvoeg, gras of kruidvoeg.

Operatie Perforatie

De waterpasserende klinker Passaqua is door zijn hoogte van 80 mm ook geschikt voor grote openbare ruimtes. (Foto: Wienerberger)

Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. Aquafin beloonde 11 projecten met een budget om hun plannen uit te voeren.

Omdat een volledige vergroening van de verwijderde verharding niet altijd mogelijk of wenselijk is, deed ook FEBESTRAL, de vereniging waarbinnen de fabrikanten van prefab-betonnen producten voor de bestratingsmarkt zich verenigen, een duit in het zakje. De beroepsfederatie stelde tien keer 100 m² aan waterdoorlatende bestratingsmaterialen in prefab beton ter beschikking, die ingezet kan worden om gesloten en ondoorlatende verhardingen te vervangen.

WWW.OPERATIEPERFORATIE.BE

Circulariteit

De Virage van Stradus Infra: Zelf ontworpen patronen worden steeds populairder. (Foto: FEBE)

Tegenwoordig wil men niet enkel dat materialen lang meegaan, maar ook dat hergebruik mogelijk is. Een goed voorbeeld van een circulair materiaal zijn de kleiklinkers. Die kunnen tot 200 jaar meegaan en hebben bovendien een goede kleurvastheid. Bovendien kunnen ze gemakkelijk hergebruikt worden. In Nederland ligt het hergebruik van kleiklinkers bijvoorbeeld tussen de 80 en de 90 procent.

Circulariteit zien we ook terugkomen bij prefab vloerplaten, waarbij die hergebruikt kunnen worden voor een andere bestemming, bijvoorbeeld bij de verhuis van een bedrijf.

Er bestaan vandaag diverse kwaliteitslabels voor verhardingsmaterialen die garanderen dat ze onderdeel uitmaken van een duurzaam bouwen-verhaal. Hierbij is het van belang om niet enkel de herkomst van de verharding na te gaan, maar ook onder welke omstandigheden de productie gebeurde, wat het ideale gebruik is en welke de mogelijkheden nà gebruik zijn.