Dikformaat drainflow DF80df losse stenen

Vandersanden / Verander als groenprofessional dringend uw mindset over water

Een tuin of openbare ruimte die niet alleen vandaag, maar ook over 10, 50 of 100 jaar nog steeds duurzaam, klimaatbestendig, mooi en kwalitatief is? Ook dankzij Vandersanden is het geen illusie meer. Het baksteen-producerende familiebedrijf Vandersanden verovert nu ook de Belgische tuin- en bestratingsmarkt en legt met haar Drainflow waterpasserende kleiklinkers vakkundig een route naar morgen aan. U wilt als groenprofessional ook invoegen op deze route? Verander dan eerst uw mindset over water.

Als we willen anticiperen op wateroverlast en droogte moeten we het water niet als vijand zien. De gedachte dat we regenwater zo snel mogelijk moeten afvoeren? Die moeten we liever vandaag dan morgen van ons afschudden. 


Door regenwater te snel af te voeren, breken we de natuurlijke aanvulling van het grondwatersysteem af en die is juist belangrijk bij lange periodes van hitte en droogte. We moeten proberen om het water net vast te houden.

Authentieke en duurzame sfeermakers

Om die reden ontwikkelde Vandersanden Drainflow®: waterpasserende kleiklinkers met de kwaliteit van klassieke kleiklinkers én met waterinfiltrerende eigenschappen. De stenen zijn mechanisch te verwerken en de toepassing vermijdt andere complexe en kostbare ingrepen zoals bijvoorbeeld de aanleg van aparte rioleringen voor hemelwater. De kleiklinkers zijn praktisch en eenvoudig in te passen in de bestaande bebouwde omgeving.

Kortom: waterpasserende kleiklinkers zijn in combinatie met de juiste ondergrond een eenvoudige, authentieke en duurzame sfeermakers die onze openbare ruimte en tuinen preventief wapent tegen de impact van klimaatverandering.

Wat brengt de toekomst?

Vandersanden is er trots op om met innovatieve oplossingen en advies op maat te kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze openbare ruimte. Zo bouwen ze mee aan mooie en duurzame steden en dorpen in heel Europa.

Ze maken van klimaatadaptatie vandaag al een prioriteit, maar denken ook vooruit. De horizon is momenteel gericht op 2050, maar klimaatverandering zal ook decennia en eeuwen daarna een grote uitdaging blijven. Daarom werken ze vandaag onder meer aan de ontwikkeling van CO2-neutrale en zelfs CO2-negatieve stenen.

Zo willen ze de CO2-impact van hun stenen minimaliseren voor een gunstige levenscyclusanalyse (LCA) en milieukostenindicator (MKI). Bovendien helpt hun energiezuinige straatbaksteenoven in Tolkamer (NL) en de windturbine op haar productielocatie in Lanklaar hun vandaag al om haar productieproces en sector verder te vergroenen. Voegt u mee in op de route naar morgen? Het mooiste maak je immers samen.