Massale invasie buxusmot

Sinds enkele weken doet de rups van de buxusmot zich massaal tegoed aan buxusblaadjes. Alleen de regio’s rond Brugge, Oostende, Ieper, Roeselare en het zuiden van Limburg zijn er nog helemaal van gespaard gebleven. Volgens professionele siertelers is de rups echter relatief makkelijk biologisch te bestrijden. 

Omdat de buxusmot in onze streken geen natuurlijke vijanden heeft, plant het dier zich razendsnel voort. Buxusplanten sterven niet van de schade, maar doordat ze al hun blaadjes verliezen moeten kaalgevreten exemplaren om esthetische redenen niet zelden verwijderd.


“Schade van de rupsen is makkelijk te zien aan de bladeren die aangevreten zijn”, zo geeft siertelersorganisatie AVBS mee. Soms zie je een soort spinsel en bruine blaadjes, meestal aan een tak. Op één plant kunnen meerdere rupsen voorkomen die naarmate ze groter worden ook meer blaadjes aantasten. Omdat de rups bij ons twee generaties per jaar heeft, is het voldoende de planten te controleren in de perioden met rupsen. De rupsen overwinteren tussen de bladeren in een coconnetje, ze worden terug actief eind april/begin mei, daarna verpoppen ze en verschijnen de nachtvlinders. Deze zorgen voor een tweede generatie rupsen die vooral in augustus actief is.

Hoe bestrijden?

Doordat de rupsen momenteel goed zichtbaar zijn is het belangrijk de buxusplanten voldoende te inspecteren en in te grijpen indien nodig. Tot de verpopping start, kan je de bladvretende rupsen bestrijden met een biologisch of chemisch gewasbeschermingsmiddel. Zo zijn rupsenmiddelen op basis van spinosad en pyrethrinen voor particulieren te koop. Biologische bacteriepreparaten op basis van Bacillus thurigiensis werken snel en afdoende.

Spuit goed binnen de struik en herhaal bij zware aantasting, aldus nog AVBS, want eens de verpopping begint, naar het einde van mei, kan je verdere verspreiding enkel nog beperken door het wegknippen van haarden samen met de daarin aanwezige rupsen en schade. Voer spinsels, snoeiafval en rupsen altijd af met het restafval in een goed gesloten zak, zo vermijd je dat rupsen ontsnappen. Volg de plaag tot begin volgende winter verder op, want de buxusmot heeft verschillende generaties per jaar.

Meer informatie

• Meer informatie over plaagbestrijding bij Buxus is te vinden op de website Buxuscare.

• Als tuinaannemer, teler of groendienst kunt u zich laten adviseren door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem van het PCS over dit cruciaal bestrijdingsmoment en het juiste bestrijdingsmiddel. Het PCS publiceerde ook een technische fiche over de Buxusmot.

• Op de website van het Nederlandse NVWA vindt u meer informatie over de buxusmot en over bestrijdingsmethoden voor particulieren, groendiensten en kwekers.

• Ook CGConcept besteedde in het verleden aandacht aan de buxusmot en aan de biologische bestrijding van de buxusmot.