Febelcem / Dossier ‘Cool Pavements’

Febelcem, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, heeft een dossier ‘Cool Pavements’ gepubliceerd over hoe verharding in de publieke ruimte kan bijdragen tot vermindering van het hitte-eilandeffect.

Het hitte-eilandeffect is het fenomeen waarbij een stedelijke omgeving meer opwarmt dan de omringende landelijke gebieden. Dit wordt verklaard door de hogere warmteabsorptie overdag van de gebruikte materialen in stedelijke omgeving. Deze warmte wordt ’s avonds en ’s nachts weer vrijgegeven met een toenemende omgevingstemperatuur tot gevolg. Dit leidt tot een hoger risico op smog en luchtvervuiling en een verhoogd energiegebruik voor airconditioning. Bovendien zijn er negatieve effecten op de gezondheid.


Door het concept van ‘cool pavements’ kan dit hitte-eilandeffect worden tegengegaan. Een oordeelkundige keuze van de verharding van een publieke ruimte levert zo een positieve bijdrage aan het leefmilieu en de volksgezondheid.

Lichtweerkaatsend en waterdoorlatend

Het gaat over enerzijds lichtweerkaatsende oppervlakken en anderzijds waterdoorlaatbare oppervlakken.

Licht gekleurde oppervlakken, zoals beton, hebben een hogere lichtreflectie en verminderen zo de geabsorbeerde hitte. Door gebruik te maken van deze eigenschap kan zelfs het globaal opwarmingseffect vertraagd worden.

Een ander type van koele oppervlakken zijn de waterdoorlatende verhardingen die water in de structuur kunnen bergen. Door verdamping van het water aan het oppervlak wordt warmte aan de verharding onttrokken gelijkaardig aan oppervlakken met vegetatie. De combinatie van een waterdoorlatend oppervlak met grasbegroeiing is in deze context voordelig. Uiteraard geldt voor dergelijke verhardingen dat ze in de eerste plaats het water ter plaatse bufferen en laten infiltreren zodat ze al een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam waterbeheer.

U kunt het dossier hier downloaden.