Vermijd vraatschade van de buxusmot door nu te handelen

De rupsen van de buxusmot zijn momenteel talrijk aanwezig in Vlaamse tuinen en parken, meldt het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) te Destelbergen. In een mum van tijd leidt hun vraatschade tot verbruining van Buxus en kaalvraat. Het is absoluut noodzakelijk deze plaag in dit rupsenstadium te bestrijden.

 


Eens de rupsen verpoppen, is gewasbescherming namelijk veel moeilijker. Een tijdige behandeling is cruciaal om schade op buxussen te vermijden en verdere uitbreiding te beperken. Het PCS raadt aan om Buxus regelmatig te inspecteren op aanwezigheid van rupsen en schade en te handelen indien nodig.

 

Hoe herkennen?
De rups van de buxusmot herken je op dit ogenblik aan zijn zwarte kop en felgroene lichaam, dat tot 4 cm lang is en een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen heeft. Vraatschade van deze rups herken je aan bruinverkleuring, bladskeletten, dode blaadjes en kale takjes. Ook worden blaadjes aan elkaar gesponnen en zijn grauwgroene uitwerpselen te zien. Bij schade van de buxusmot blijft de bladnerf zichtbaar.

 

Waar komt de buxusmot voor?

Aantastingen worden vastgesteld in een groter gebied dan vorig jaar. De plaag is sinds 2010 in ons land en breidt jaar na jaar uit. De druk is voornamelijk hoog in steden en gemeenten gelegen in de driehoek Antwerpen, Brussel, Aarschot en in de regio Gent. Ook in andere delen van Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg komen versnipperd aantastingen voor. In West-Vlaanderen is er momenteel zeer beperkt schade aan Buxus. Wees ook buiten deze gebieden waakzaam, een goede gewasbescherming kan verdere verspreiding voorkomen.
Advies voor particulieren
Tot de verpopping start, kan je de bladvretende rupsen bestrijden met een biologisch of chemisch gewasbeschermingsmiddel. Vraag raad bij je tuinaannemer of tuincentrum. Spuit goed binnen de struik en herhaal bij zware aantasting. Eens de verpopping begint, naar het einde van mei, kan je verdere verspreiding enkel nog beperken door het wegknippen van haarden samen met de daarin aanwezige rupsen en schade. Voer spinsels, snoeiafval en rupsen altijd af met het restafval in een goed gesloten zak, zo vermijd je dat rupsen ontsnappen. Volg de plaag tot begin volgende winter verder op, daar de buxusmot verschillende generaties per jaar heeft.

Op de website van VELT vindt u meer informatie.

Ook kan je beroep doen op een professionele groenvoorziener. Die kent het ideale bestrijdingsmoment, heeft meer middelen voorhanden en kan gebruikmaken van biologische bacteriepreparaten die momenteel niet voor particuliere gebruikers beschikbaar zijn. Kijk op www.tuinaannemer.be of www.tuin-expert.be voor een tuinaannemer in je buurt.

Advies voor professionelen

Tot de verpopping begint (naar het einde van mei) gebruiken telers en groenvoorzieners best een middel dat een algemene erkenning heeft tegen bladvretende rupsen in sierplanten of sierteelt open lucht. Als professional kan je ook biologische bacteriepreparaten inzetten indien de rups zich in een jong stadium bevindt, deze preparaten zijn voor particulieren niet beschikbaar. Eens de verpopping begint, kan je verdere verspreiding enkel beperken door het wegknippen en vernietigen van haarden samen met de daarin aanwezige rupsen en schade. Voer deze resten altijd af om zo verdere verspreiding te voorkomen. Volg de plaag tot begin volgende winter verder op, daar de buxusmot verschillende generaties per jaar heeft.

Voor bestrijding van de rupsen op stedelijk of gemeentelijk niveau is een uitzondering nodig volgens afwijkingsprocedure 5 van ‘Zonder is gezonder’, zie www.zonderisgezonder.be. Concrete vragen rond de uitzonderingsmaatregelen kan je sturen naar [email protected]. Vraag tijdig je uitzondering aan voor een bestrijding op de jonge rupsen.
Hoe zal de plaag verder evolueren?
Vermoedelijk zal de rups zich eind mei in haarden in de buxusplant inspinnen om nadien te verpoppen. De pop is 1,7 cm lang, felgroen met donkere strepen en vlekken en verkleurt van crèmekleur tot bruin. De witte buxusmot met bruine rand aan de vleugels verlaat z’n cocon in juni. Dit is de eerste generatie vlinders van dit jaar. Er blijft een lege pophuid achter in de plant. Deze vlinder vliegt dan rond en legt eitjes af in platte eispiegels op het blad. Uit de eitjes van deze vlinder zullen in de zomer jonge, vuilgele larfjes ontstaan die na enkele dagen uitgroeien tot rupsen met bruine lengtestrepen. Deze larve vreet gedurende de zomerperiode aan de planten, gaat verpoppen en er ontstaat een tweede generatie vlinders. Uit de eitjes die deze vlinder aflegt, ontstaan in de herfst larven die maar beperkt vreten en zich snel inspinnen om te overwinteren. De vraatsporen van de zeer jonge rupsen zijn veel moeilijker te detecteren. In de herfst kunnen verschillende stadia door elkaar lopen, waardoor een gerichte bestrijding moeilijker wordt. Nu handelen is dus de boodschap.

Meer info

Liesbet Van Remoortere
Waarnemings- & Waarschuwingssysteem
T: 09 353 94 70 | M: 0475 75 06 96 | E: [email protected]
PCsierteelt