Biologische bestrijding van rupsen van buxusmot

Sinds enkele jaren is er een nieuwe buxusplaag van Aziatische oorsprong, de buxusmot. Bestrijding van de buxusmot en diens rupsen is relatief eenvoudig met biologische bestrijdingsmiddelen.

Recent verschenen er enkele berichten in de pers waarin Wim Veraghtert van Natuurpunt verklaarde dat de plaag zich als een olievlek uitbreidt over Vlaanderen. Wie de rupsen wil bestrijden, moet daarvoor volgens hem chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Het beste advies volgens Natuurpunt: vervang de buxus door een andere inheemse plant.


 

Biologische bestrijding

In tegenstelling tot wat Veraghtert beweert kan men de buxusmot behalve met chemische middelen ook biologisch bestrijden.

Professionelen zijn intussen al ervaren in het bestrijden van de buxusmot. “Deze plaag is makkelijk te beheersen”, zegt Lucien Verschoren, voorzitter van de vakgroep boomtelers binnen sierteeltfederatie AVBS, op de website VILT. “Wie rupsen vindt, kan zijn buxus best spuiten met biologische bestrijdingsmiddelen. Middelen op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis werken snel en afdoende. Het is belangrijk de bladeren goed te raken, ook binnenin de buxusplant. Bovenstaand middel is in de handel enkel verkrijgbaar voor professionele tuinaannemers, maar particulieren kunnen over andere middelen (spinosad, pyrethrum) beschikken met een vergelijkbare werking.”

Een afgevreten plant oogt bepaald niet fraai, maar Verschoren stelt tuineigenaars gerust dat deze planten na het bestrijden van de rupsen recupereren en dus niet verwijderd moeten worden. “Buxus staat bekend om zijn groot recuperatievermogen. Op de kale plantendelen zijn na enkele weken al nieuwe bladeren zichtbaar”, aldus de vakgroepvoorzitter van de Vlaamse boomkwekers. Hij concludeert dat er geen enkele reden is om deze mooie inheemse plant uit tuinen te weren. “Door te controleren op rupsen en ze indien nodig met de juiste biologische middelen te bestrijden, is deze plaag makkelijk te beheersen. De tuinliefhebber kan dus blijven genieten van het mooie assortiment buxus. Wie met vragen zit, kan zich wenden tot een tuincentrum, tuinaannemer of teler van buxus.”

Buxuscare

Buxuskweker Didier Hermans (Herplant) situeert de problemen in de regio’s Mechelen en Lochristi en rond Antwerpen. De rups heeft bij ons twee of meer generaties per jaar. Het is voldoende de planten te controleren in de perioden waarin de rupsen actief zijn. De geelgroene rupsen met zwarte kop overwinteren tussen de bladeren en worden terug actief rond eind april en begin mei. Daarna verschijnen de nachtvlinders die je kan herkennen aan de witte driehoekige vleugels met zwarte rand. Zij zorgen voor een tweede generatie rupsen die vooral begin augustus actief is.

Ingrijpen op de eerste generatie in het voorjaar vermijdt problemen met de tweede generatie rupsen in augustus. De jongste larven zijn het best te bestrijden. Omdat de eitjes niet in één keer uitkomen is een nabehandeling na 1 à 2 weken aanbevolen. Na bestrijding is de ziektedruk veel minder omdat er minder eiafleg is door nieuwe vlinders. Eens de verpopping eind mei begint, kan je verdere verspreiding enkel inperken door het wegknippen van haarden samen met de daarin aanwezige rupsen. Snoeiafval en rupsen voer je best af in een goed gesloten zak zodat de rupsen niet ontsnappen.

Meer informatie

• Meer informatie over plaagbestrijding bij Buxus is te vinden op de website Buxuscare.

• Als tuinaannemer, teler of groendienst kunt u zich laten adviseren door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem van het PCS over dit cruciaal bestrijdingsmoment en het juiste bestrijdingsmiddel. Het PCS publiceerde ook een technische fiche over de Buxusmot.

• Op de website van het Nederlandse NVWA vindt u meer informatie over de buxusmot en over bestrijdingsmethoden voor particulieren, groendiensten en kwekers.

• Ook CGConcept besteedde recent aandacht aan de bestrijding van de buxusmot:

Onrust over buxusmot / Hoe bestrijden?
Vermijd vraatschade van de buxusmot door nu te handelen