Vakevent Future Green City 2015

De verenigingen Stadswerk Nederland en VHG zijn de stuwende krachten achter Future Green City 2015, een nieuwe vakbeurs voor duurzaam stedelijk groen.

Op het vernieuwende vakevent komen alle disciplines samen voor een duurzame, leefbare, groene en toekomstbestendige stad. Future Green City gunt de bezoeker een blik in de toekomst met innovatieve concepten en scherpe visie maar biedt ook concrete oplossingen m.b.t. groen, de bouw, infra en water die bijdragen aan de leefbare stad. Van solitaire bomen tot nieuwe beplantingsconcepten. Van groene geluidsschermen tot energieopwekkende wegen. Van hergebruik regenwater tot afvalinzameling en recycling. En van dak- en gevelbegroeiing tot energieneutrale gebouwen.


De beurs gaat door van 24 tot 26 november 2015 in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbos (Nl).

Klik hier voor alle informatie.