Antwerpen wint Climate Proof Award

Het Antwerpse waterplan heeft de prestigieuze Climate Proof Award gewonnen. Het ORI, de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België, reikt deze prijs uit als onderdeel van de onderdeel van de Belgian Construction Awards. Antwerpen wil met het Waterplan water een nieuwe plek geven in de stad.
Het klimaat verandert wereldwijd. We krijgen steeds vaker korte periodes met meer regen en lange periodes van droogte. Ook Antwerpen bereidt zich hierop voor met het nieuwe Waterplan. Het Waterplan, een integrale samenwerking tussen Witteveen+Bos, Common Ground en De URBANISTEN, geeft een stadsbrede visie op water en praktijkgerichte oplossingen om water opnieuw een plek te geven in de stad en het waterbewustzijn in Antwerpen te verhogen. Het moet oplossingen bieden voor toekomstige gebiedsontwikkelingen. Water krijgt bij de heraanleg van grote gebieden of pleinen steeds een structurele plek. Op die manier kan water lokaal worden opgevangen en hergebruikt.

Lees hier meer over het Waterplan Antwerpen


Tweede plaats: het project ‘Kerkebeek’

In het kader van het Europese ‘Nature Smart Cities’ project, wil Stad Brugge de mogelijkheden onderzoeken om de Kerkebeek opnieuw zo veel mogelijk open te leggen, alsook het Kerkebeekpad heraan te leggen als trage, doorgaande fiets- en wandelverbinding. De stad gunde deze opdracht aan het ontwerpteam Antea Group en Maat-Ontwerpers. Waar klassieke projecten rond het openleggen van waterlopen vooral inzetten op grijze infrastructuur, ging het team gestructureerd en doortastend op zoek naar groene meerwaarde: het ‘Kerkebeekpark’ als een ecologische corridor tussen vestengordel en groene gordel. Van grey naar green infrastructure!

Vanaf de allereerste fasen van het project werden de principes en de tools ingezet voor het bepalen en berekenen van ecosysteemdiensten. Zo maakte het team de vaak moeilijk te concretiseren aspecten van klimaatadaptatie en duurzaamheid tastbaar. Dat is cruciaal geweest voor het slagen van dit duurzaam en klimaatadaptief ruimtelijk kaderplan. Op die manier werd namelijk al snel duidelijk welke kansen en knelpunten de randvoorwaarden zouden vormen en werd er gaandeweg ook sensibilisatie en draagvlak gerealiseerd. Bovendien ontstonden hierdoor ook innovatieve ideeën zoals het inschakelen van de bestaande kokers als hemelwaterbuffer. In plaats van een bron van problemen, werd water een bron van mogelijkheden!

Bron: ORI