Vacature / Vereniging Voor Openbaar Groen zoekt Openbaargroen-adviseur

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) zoekt een nieuwe Openbaargroen-adviseur (deeltijds of voltijds) die zijn opgebouwde ervaring rond lokaal groenbeleid nu wil ten dienste stellen van een breder netwerk van steden en gemeenten.

VVOG is een vakorganisatie van en voor groenmedewerkers en politiek verantwoordelijken voor groenbeleid van de lokale besturen in Vlaanderen. Wij promoten het openbaar groen in al zijn vormen en streven naar meer groenbeleving. Daarvoor ondersteunen we de lokale besturen in het ontwikkelen van een breed groenbeleid: uitrollen structurele groenvisie, realiseren van groenprojecten en kwalitatief beheren van groen.


Taken en verantwoordelijkheden

  • Advisering en coaching van onze leden inzake openbaar groen
  • Steunpunt voor lokale besturen
  • Redactie vaktijdschrift Groencontact
  • Vaktechnische specialisatie
  • Klankbord strategische keuzes VVOG
  • Projectuitvoering

Opleiding en Competenties

  • Groengerelateerde opleidingsniveau: Landschaps- & tuinarchitect, Master biologie, natuurwetenschappen,  Bachelor Groenmanagement
  • Visie
  • Ambitie in vergroening van Vlaamse steden en gemeenten
  • Mondeling en schriftelijk communiceren

Voor meer informatie kan je terecht bij Filiep Bouckenooghe, directeur: [email protected] of 0499 20 92 11.

Bezorg je C.V. en motivatiebrief aan [email protected]. Dit kan tot 20 maart 2022.

Meer info vindt je hier