Antwerpen / Definitief ontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid

Het definitief ontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Het openbaar domein naast de Schelde wordt daar ingericht als een park van 5,5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel bomen en groen, waterpartijen en 3 paviljoenen.


Het nieuwe park bevindt zich ter hoogte van de wijk Nieuw Zuid, tussen het reeds heraangelegde zuidelijke deel van de kaaien en de Generaal Armstrongweg. In het definitief ontwerp werkten Sweco-PROAP-WIT architecten het ontwerp verder in detail uit met heel wat soorten groen, diverse waterelementen voor de opvang van regenwater, verschillende sport- en speelzones, een waterbos, 3 paviljoenen, 2 amfitheaters met trappartijen, diverse landschapselementen en stadsmeubilair. 
 


Park met maximaal groen 

Dit vernieuwde stukje stad zal in de eerste plaats een park zijn. De andere functies (sporten, spelen, picknicken, kleine evenementen…) worden zo veel mogelijk geclusterd rond een drietal plekken, zodat het grootste deel van de ruimte maximaal vergroend kan worden. Om hittestress te beperken en aan de nood aan verkoeling in de stad te voldoen, voorziet het ontwerp open waterpartijen en hoogstammig groen. Het nieuwe park wordt een plek met veel bomen met een wisselende invulling. Bepaalde delen zullen ervaren worden als een bos, terwijl andere zones een meer open karakter kunnen hebben. Ook de relatie met de Schelde zal hierdoor steeds wisselend zijn. Soms loopt het wandelpad door de bomen, soms op de rand van de waterkering met een open zicht. Het huidige dijkpad ter hoogte van Sint-Andries en het Zuid loopt nog een honderdtal meter door in het nieuwe park, waarna het overgaat in meer informele en meanderende paden. 
Het meest noordelijk gedeelte van het park krijgt een meer natuurlijke en educatieve invulling met veel bomen, planten en struiken met eetbare vruchten. Het centrale deel biedt plaats voor de verschillende parkfuncties zoals spelen, sporten en picknicken. Aansluitend is er een zone die verwijst naar een boomgaard met onder meer fruitbomen. In het meest zuidelijke gedeelte komt een waterbos. Verder worden de bomen en planten aan de natte zijde van de waterkering erop geselecteerd dat ze tegen een regelmatige overstroming bestand zijn.  
Het definitieve ontwerp voorziet heel wat ontmoetings- en zitruimtes in het park. De zitbanken hebben daarbij verschillende volumes, kleuren en vormen, afhankelijk van hun exacte plek. Er komen ook 2 amfitheaters met trappartijen, één langs de zijde van de stad en één langs de Schelde in het overstromingsgebied.

Het gebruik van water is een belangrijk ontwerpelement. Het (regen)water dat afkomstig is van onder meer de Ring zal gezuiverd en gerecupereerd worden in het park. In het zuidelijke deel van het park komen zichtbare waterkanaaltjes. 

Speel-en sportzones


Op meerdere plaatsen komen er speelplekken. Ze zijn vormgegeven met houten balken in een cirkel. Er komt ook een speeltuin met klimtoestellen en een waterpartij. Naast speelzones is er ook ruimte voorzien om te sporten, met onder meer een groot grasveld dat ballenvangers voorziet in de vorm van een stalen structuur met klimplanten ter afscherming van de kaaiweg. Verder komen er ook petanquebanen en vier fitnesstoestellen met zicht op de Schelde.  
Op drie plaatsen zullen paviljoenen staan. Het eerste wordt centraal in het park opgetrokken en heeft een technische functie voor het warmtenet van de wijk Nieuw Zuid. Iets meer naar het zuiden komt een paviljoen met een verhoogd uitkijkpunt over de Schelde, een echte verblijfsplek. In het meest zuidelijke gedeelte tot slot zal een paviljoen gekoppeld worden aan een esthetisch aangelegde vijver die fungeert als waterbassin met een ondergrondse regenvoorraad. Hier komt ook een waterbos met waterminnende bomen. Het is het meest avontuurlijke deel van het park met ruige steenpartijen en te ontdekken routes.  Voor de invulling van de 2 toegankelijke paviljoenen zal gezocht worden naar een geschikte parkinvulling zoals bijvoorbeeld een kleinschalig café, restaurant, tentoonstellings-of ontmoetingsruimte,…
Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte Nieuw-Zuid starten in het voorjaar van 2023 en is alles klaar in 2024.

Beelden: Sweco-PROAP-WIT architecten

Bron: agvespa.be