Antwerpen / Fase 2 openbaar domein Kievit goedgekeurd

Met het stadsproject Kievit II wordt de omgeving van een verlaten spoorweginfrastructuur in de dichtbebouwde Kievitwijk in Antwerpen omgevormd tot een nieuwe groene plek met ruimte voor sport en spel, kantoren, woningen en publieke functies. Het gebied is ongeveer 2 hectare groot.

De ontwikkeling in de Kievitwijk begon tussen 2004 en 2006 met het stadsproject Kievit I. Toen werd de Van Immerseelstraat verbreed en ondertunneld. Er kwamen 5 kantoorgebouwen, 2 hotels en een appartementsgebouw. Het zijn hoge langwerpige volumes, met daartussen smalle publieke ruimten met relatief weinig verscheidenheid. Vanuit de buurt kwam er kritiek omdat er in Kievit I geen mix aan functies is en omwille van het weinig aantrekkelijke openbaar domein.


Naar aanleiding daarvan ontstond het stadsproject Kievit II. In samenwerking met de eigenaars en de buurt werd in 2007 een stadsontwerp opgemaakt met een mix van functies, beperktere bebouwing en openbaar domein met voldoende groen en sport- en spelmogelijkheden.

Openbaar domein zuidelijk deel
In juni 2017 werd het zuidelijke deel van het nieuw openbaar domein vanaf de Somersstraat, over de Plantin en Moretusbrug, tot aan de Baron Joostensstraat heraangelegd. Het openbaar domein bestaat onder andere uit verhoogde groenkussens met nieuwe bomen en bloemen en rode zitbanken waarin spelborden zijn verwerkt. Er is een ‘multicourt’, een sportkooi voor voetbal en basketbal, en een verticale speelwand om op te klimmen en te spelen op de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei, tussen de Van Immerseelstraat en de Baron Joostensstraat.

Hier vindt u meer informatie.

 

Openbaar domein noordelijk deel

Nu zijn ook de plannen van BUUR en HOSPER voor de publieke ruimte in het noordelijke deel definitief goedgekeurd. Het nieuwe openbaar domein bestaat langs de Van Immerseelstraat uit verhoogde groenvakken met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen. Ter hoogte van de Delacenseriestraat, waar er volle grond is, wordt een grote es geplaatst.

In een van de groenvakken wordt een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten ingewerkt. De speeltuin wordt een combinatie van speelaanleidingen (in de vorm van hellende vlakken en vormen in rubber) en traditionele speeltoestellen.

In de Van Spangenstraat en aan de Somersstraat komen er fietsnietjes om fietsen te stallen. Ook de tunnelmond ter hoogte van de Delacenseriestraat, zijde Somersstraat, wordt in deze fase afgewerkt. De tunnelmond geeft toegang tot de onderdoorgang van de spoorwegberm, waar feestzaal Ampère zich bevindt.

 

Er komen ook 3 nieuwe gebouwen bij in de Kievitwijk. Ze zorgen voor een mix van wonen, werken, winkels en horeca.

De werken starten begin 2019 met de aanleg van het openbaar domein. De oplevering is voorzien eind 2019.