Vlierbeekveld Leuven / Wonen rond een park

Vlierbeekveld, een project voor sociaal wonen in Kessel-Lo, aan de rand van Leuven, is opgevat als een verkaveling met erfkaraketer. Het centrale park is een aangename verblijfsruimte die fungeert als groene stapsteen in het grotere groennetwerk. Het project was in 2015 laureaat van de prijs Publieke Ruimte.

Het Vlierbeekveld ligt op de grens tussen het woonweefsel van Leuven en de rand van de groenstructuur van de Molenbeek-Abdijvallei. Het is omgeven door recreatieve groengebieden zoals het Heuvelhofpark, het provinciale recreatiedomein Kessel-Lo en de Abdij van Vlierbeekveld. De inrichting van het projectgebied met een centraal park zorgt voor een verdere aaneenschakeling van deze groengebieden.


 

Zachte weggebruiker

Vlierbeekveld is opgevat als een verkaveling met erfkarakter. De woonstraten zijn ingericht als een continue en neutrale layer, waar de verblijfsruimte primeert. De zachte weggebruiker heeft voorrang, doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. Straatmeubilair, verlichting en beplanting organiseren de verblijfsruimte en hebben als visuele obstakels een verkeersremmende functie.

De rijweg en de ruimte voor de zachte weggebruiker liggen op eenzelfde niveau. Onderscheid wordt gemaakt door een verschillend materiaalgebruik: de rijloper is in een monoliet materiaal (KWS-verharding) aangelegd, de ruimte voor de zachte weggebruiker in een kleinschalig materiaal (grijze betontegels). Parkeerplaatsen, in een ander materiaal en/of een andere kleur dan de rijloper, liggen aan één zijde van de weg.

De bomen, op een regelmatige afstand tussen de parkeerplaatsen aangeplant, zorgen voor een groener straatbeeld en structureren de ruimte.

 

Centraal park

Het centrale park, als groene stapsteen in het grotere groennetwerk, is een aangename verblijfsruimte die de woonkwaliteit in Vlierbeekveld vergroot. Er zijn twee lagen.

De eerste laag bestaat uit vier verschillende plekken met een eigen identiteit: de groene speelzone, het polyvalente speelterrein, het multifunctionele grasplein gekoppeld aan het gemeenschapscentrum en een grote grasheuvel met zicht op de abdij van Vlierbeek.

De tweede laag focust meer op duurzame natuurontwikkeling en natuureducatie. Het is de bedoeling om mensen te prikkelen om meer met natuur in contact te komen. Een strikt toegepast extensief beheer moet deze plek een diversiteit aan plantensoorten en ruimte voor natuurontwikkeling bieden. Informele paden in licht uitgewassen beton maken het mogelijk het park te doorkruisen.

Het gebruik van hellingen zorgt enerzijds voor een afscheiding en anderzijds voor een verbinding met de verschillende speelplekken.

De inheemse bomen waaronder Quercus robur, Carpinus betulus, Alnus glutinosa geven de indruk op een willekeurige manier te zijn ingeplant maar vrijwaren het zicht op de Abdij van Vlierbeek.

Bufferbekken

Duurzaamheid betekent ook plaats bieden voor het bufferen van regenwater. Het bufferbekken bestaat uit een door bentonietmatten vormgegeven glooiing afgedekt met teelaarde. Dit zal het natuurlijke karakter en de biodiversiteit verhogen. De wadi sluit aan bij het plein dat een draagvlak vormt voor de gebouwen.

Plein

Het plein in uitgewassen beton biedt ruimte aan parkeren, ontspanning en ontmoeting, in directe relatie met het buurthuis. Het vormt een onderdeel van de meergezinswoningen en sluit aan bij de architecturale vormgeving van de gebouwen. De invulling en vormgeving geven het een open en strak karakter met ruimte voor groen.

De compositie van verhoogde plantvakken, die als zitelement en scheiding voor parkeerplaatsen dienst doen, zorgt voor een geordend groen plein als ontmoetingsruimte. De invulling bestaat uit een groenblijvende onderbeplanting met enkele solitaire Amelanchier lamarckii en Acer rubrum.

 

Layout1

Leuven-Vlierbeekveld-foto-4-resized

Leuven_Vlierbeekveld_foto2

 

Vlierbeekveld is een project van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) op initiatief van de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWAL en Interleuven. Het werd ontwerpen door D+A Consult en uitgevoerd door Slegers.