Brussel / Ontwerpers aangeduid voor beeldkwaliteitsplan Kanaalgebied

Het consortium van studiebureaus Org Squared en Bureau Bas Smets is verkozen om het beeldkwaliteitsplan voor de publieke ruimte van het kanaalgebied in Brussel op te maken. Doelstellingen zijn het concretiseren van de globale visie van het Kanaalplan inzake publieke ruimte en het creëren van meer samenhang tussen de projecten door een kwalitatieve inrichting van de publieke ruimten.

Het kanaalgebied biedt een doorslaggevend potentieel ten aanzien van de uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2012 heeft het gewest beslist om een overkoepelend plan uit te werken voor dit gebied: het Kanaalplan. Sinds 2016 werden er een 130-tal projecten en studies begeleid door het Kanaalteam.


Strategie publieke ruimte
Uit de veelheid van projecten blijkt dat er, naast de bestaande globale ontwikkelingsvisie van het kanaalplan, een meer specifieke strategie voor de publieke ruimte noodzakelijk is. Het doel is om het diverse palet aan publieke ruimten die het kanaalgebied typeren zoals de kaaien, de verbindende straten, de oversteken en de pleinen binnen deze strategie te plaatsen. Langs het kanaal bestaan niet alleen tal van bouwprojecten. Er zijn ook heel wat plannen voor nieuwe groene zones, wegen, bruggen en pleinen. Enkel en alleen rond het Becodok zijn er bijvoorbeeld de heraanleg van de Havenlaan, de bouw van de Picardbrug en de aanleg van een nieuwe recreatiezone met skatepark.

De kwaliteit van de publieke ruimte blijkt een conditio sine qua non te zijn voor de levenskwaliteit langs het kanaal.  De publieke ruimte moet de wijken en de actoren van de stad verbinden, de sociale cohesie bevorderen, plaats bieden voor ontspanning en hobby’s en ademruimte bieden in een stad in volle ontwikkeling. Dat zijn de uitdagingen voor het beeldkwaliteitsplan. Dat wordt een soort handleiding voor alle projecten die een invloed hebben op de publieke ruimte van het kanaalgebied.

Internationale wedstrijd

Voor de opmaak van het beeldkwaliteitsplan werd een internationale wedstrijd uitgeschreven. Uit meer dan 50 kandidaten viel de keuze op een consortium met onder meer Bureau Bas Smets en ORG SQUARED, onder de leiding van perspective.brussels, de planningsadministratie van het gewest.

Dit plan zal bestaan uit :

Een strategisch kader voor de toekomstige projecten: een visie en inrichtingsprincipes
Een dienstencentrale, waarvan alle initiatiefnemers (gewestelijk, federaal of gemeentelijk) gebruik kunnen maken om de diensten van studiebureaus in te schakelen om de publieke ruimten waarvoor zij instaan te laten ontwerpen. Dit laat hen toe om te besparen op de procedure en het garandeert een goede samenhang van de publieke ruimte in het gehele kanaalgebied.
De richtlijnen moeten ervoor zorgen dat de ruimte langs het kanaal herkenbaar wordt, bijvoorbeeld door het gebruik van hetzelfde stadsmeubilair. Daarnaast moet het de kwaliteit van de publieke ruimte opkrikken.

Het beeldkwaliteitsplan voor de publieke ruimte van het kanaalgebied is zowel een strategie als een instrument om het werk van de stedelijke actoren, die instaan voor de publieke ruimte, te vergemakkelijken.

Voor een initiatiefnemer of opdrachtgever, zoals een gemeente of een gewestelijke administratie, laat het deelnemen aan de dienstencentrale toe om te besparen op de aanstellingsprocedure van studiebureaus en om tijd te winnen. Op haar beurt kan er voor het gewest een meer samenhangende aanpak van de publieke ruimte gegarandeerd worden in het gehele kanaalgebied.