Timelaps video heraanleg ‘t Zand in Brugge

Op zaterdag 1 september werd het nieuwe ‘t Zand in Brugge feestelijk geopend. Willemen Infra leverde de werf binnen de vooropgestelde timing op.

Het vorige ‘t Zand dateerde van 1978 en was aan vernieuwing toe. Het uitgangspunt van het ontwerp, van West8 en was om van ’t Zand het evenementenplein van Brugge te maken. Met zijn 8.500m² leent het zich daar perfect toe. Het ‘lege middenplein’ is een bewuste keuze om het plein maximaal inzetbaar en obstakelvrij te maken voor een brede waaier aan evenementen.


Verblijfsplein

Het plan – dat revolutionair is door zijn eenvoud – komt in een notendop neer op de verhuis van de fontein naar een andere locatie, het doortrekken van de Boeveriestraat, heel wat extra bomen en het openleggen van een oude arm van de Reitjes (Kapucijnenrei), zodat het mogelijk zal zijn om het water van heel dichtbij te ‘voelen’ op ’t Zand. ’t Zand zal niet zomaar een dak boven een parking, maar een volwaardige mogelijkheid zijn om de binnenstad te vergroten. Het geeft hiernaast de mogelijkheid om het Concertgebouw gedeeltelijk in een park te plaatsen. Dit ontwerp zorgt er voor dat de huidige functies van het plein behouden blijven: degelijk en sterk voor alle activiteiten en ontmoetingen die er plaatsvinden: een plein om te verblijven.

In essentie is het nieuwe ’t Zand even groot als het oude ’t Zand. De verbindingsweg tussen de Boeverie- en Zuidzandstraat loopt waar vroeger de fontein stond. Het plein loopt door tot aan de terrassen wat meer openheid met zich meebrengt. Op het nieuwe ’t Zand zijn er 4 zones, elk met een eigen karakter en functionaliteit:

• de zone aan de Westmeers en Kapucijnenrei: deze vroegere rijweg werd getransformeerd naar een nieuw plein met een attractieve rustplek aan het water;
• de zone voor het Concertgebouw werd omgevormd van een verkeersplek naar een plein, op die manier krijgt het Concertgebouw (eindelijk) de entree dat het verdient;
• de zone tussen het Concertgebouw en de rijweg is een plek waar door de nieuwe boombanken een nieuwe rust- en ontmoetingsplek ontstaat;
• de zone tussen de Noord- en Zuidzandstraat is open om de evenementen de nodige ruimte te geven.

De bestrating is een mozaïek van vlakken die in dialoog gaat met de verschillende gevels van de omliggende gebouwen. De uitvoering is een variatie aan granietklinkers die per zone verschillen van kleur, afwerking en legverband. Het verschil in bestratingsvlakken zorgt naast de ruimtelijke opdeling en samenhang ook voor een helder organisatiepatroon voor de opstelling van de wekelijkse markt.

Op het nieuwe plein zijn twee vlot toegankelijke ondergrondse fietsenparkings voor in totaal meer dan 600 fietsen. Door alle fietsen ondergronds te stallen wordt het open karakter van het plein maximaal gevrijwaard.

Langs de pleinranden zijn 56 energiezuinige verlichtingslantaarns voorzien. Daarnaast zijn aan beide zijden van de centrale ruimte 8 hogere verlichtingsarmaturen met projectoren. Bovenop de straat- en pleinverlichting is er accentverlichting om ’s avonds voor extra sfeer te zorgen. Aan de bomen, de Kapucijnenrei, ter hoogte van de zitbanken en aan de voetgangerszones is detailverlichting voorzien. In een deel van de verlichtingspalen is de camerabewaking met zicht op het uitgansleven geïntegreerd. Comfort, veiligheid en verbruik worden op elkaar afgestemd.

Plein van linden

De 78 linden die op ’t Zand en de Vrijdagmarkt stonden, bevonden zich in erbarmelijke toestand. Dat omdat vele negatieve factoren een duurzaam boombeheer belemmerden. Alle linden werden verwijderd en er kwamen 105 nieuwe. Om deze bomen alle groeikansen te bieden, werden bomenbunkers aangelegd. Dat zijn ondergrondse betonnen constructies die een stevige basis vormen voor het aanbrengen van een ondergrondse voedingsbodem voor de bomen. Elke boom krijgt nu meer dan 30m³ bomengrond. Waar niet voldoende ruimte was en er volgens het ontwerp toch bomen moesten komen, zijn bomenbanken met hoogstammige en meerstammige Mongoolse lindes. Deze bomenbanken maken deel uit van het plein en zijn deels ook het gezicht ervan.

Willemen Infra

Willemen Infra (voorheen Aswebo) werd aangesteld als aannemer voor de totale heraanleg van het plein, de bestrating en de riolering. Allereerst werd de oude verharding tot op het beton van de onderliggende tunnel en parking verwijderd. Er werd een nieuwe fundering geplaatst in gewapend beton en ook de waterdichting werd volledig vernieuwd. Het grootste deel van het werk bevond zich dan ook ondergronds.

Het nieuwe plein voor het Concertgebouw, de nieuwe weg die richting Zuidzandstraat loopt en de nieuwe bomenrij langs de horecazaken springen in het oog. In totaal werden ruim 1,3 miljoen stenen in het plein ingepast, 1 kilometer riolering vervangen en 107 bomen aangeplant. Deze video geeft een mooi overzicht van de werken die het voorbije anderhalf jaar werden uitgevoerd.

 

 

Er is een boek over de heraanleg van ‘t Zand. U kunt het boek hier downloaden.