Antwerpen / Kievitwijk in het groen

Binnenkort kan u voor een glorieuze ‘slam’, een geniale ‘panna’, olympische apenstreken of een zitplek in de zon terecht op de brug van de Plantin- en Moretuslei in de Kievitwijk in Antwerpen.

BUUR en Hosper i.s.m. ARA zijn in opdracht van AG VESPA recent gestart met de werken voor de publieke ruimte in de Kievitwijk. Aan de achterzijde van het Centraal Station verschijnt in de zomer van 2016 een bijzondere publieke ruimte, met meer groen, ontmoetingsruimte en kleur. De meest unieke ontmoetingsplaats wordt de publieke ruimte bovenop de brug, waar met een speelwand, een multicourt, een podium, een tribune en een terras allerlei activiteiten mogelijk worden. En dat allemaal onder het toeziend oog van de kievit.


 

Grootschalige vernieuwing

Met de transformatie van het centraal station is een grootschalige vernieuwing ingezet voor de stationsomgeving van Antwerpen. Aan het Kievitplein werd een tweede toegang tot het station uitgebouwd, maar fase 1 van de herontwikkeling toonde een aantal duidelijke tekortkomingen: het project negeerde de omliggende wijk, en de vervlechting met de buurt is minimaal.

De tweede fase laat toe om het project bij te stellen en een nieuw gezicht te geven. Het project ‘Kievit II’ is een unieke kans om in de dichtbebouwde 19e-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek van formaat te creëren, op maat van de buurt en voor alle gebruikers van het gebied.

Vlakbij de entree van het stationsgebouw ontstaat een belangrijke verblijfsplek. Daarnaast wordt de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei toegankelijk gemaakt.

 

kivietsplein 1 500 090912 gdv.ai AKI_002 stad

 

Groen en geborgen

De Belgisch-Nederlandse combinatie BUUR en HOSPER heeft i.s.m. ARA de internationale ontwerpwedstrijd voor de publieke ruimte van Kievit fase II gewonnen met het ontwerp KIEVIT IN HET GROEN.

Het ontwerp is opgezet rond drie basispijlers: identiteit, groen en geborgenheid. Er wordt een landschap aangelegd met veel groen, zithoeken en speelmogelijkheden. Het ontwerpteam werkte het ontwerp uit, rekening houdend met de suggesties vanuit participatie met de buurt en de gebruikers van het gebied.

De open ruimte in het gebied wordt een bindende figuur tussen verschillende sferen en gebruikers met duidelijk herkenbare elementen die een nieuw gezicht geven aan de grootstedelijke omgeving. Daarnaast zorgt het ontwerp voor een internationale uitstraling van de stationsbuurt en houdt het ook rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen.

img

img-1

AKI_005

 

De forse groenstructuur domineert de ruimte meer dan de functionele ruimtes en vormt een filter voor de omliggende hoogbouw. Waar mogelijk worden bomen aangeplant, die het gebied in alle seizoenen een beeldbepalend karakter verlenen. De dominantie van de bebouwing verdwijnt voor een gevoel van geborgenheid en kleinschaligheid, met aandacht voor verblijfskwaliteit en de detaillering van bijzondere plekken.

 

AKI_010

 

Er worden verhoogde “groenkussens” aangelegd, die de ruimte vormgeven en informele groene speel- en zitplekken scheppen. Aan de randen van de verhoogde groenkussens zijn kleinschalige verblijfsplekken voorgesteld. Deze plekken doen de grootschaligheid en de schaalbreuk in de omgeving vergeten. Nieuwe verticale wanden zijn onderdeel van de groene identiteit en worden beplant.

 

AKI_009

 

De rode, stalen zitbanken zijn een sprankel in het ontwerp. De zitplekken bestaan uit meubels met verschillende vormen: van een éénzit die overgaat naar een ligbank, tot een schaakbord, een picknickbank, een tweezit, … Het ontwerp is erg speels, maar altijd comfortabel en steeds met rugleuning. Een zitvlak met houten latten, geïntegreerd in de stalen constructie, zorgt voor aangenaam zitten.

 

AKI_007img-4

Stadsbalkon

Een bijzondere plek ontstaat aan de geklasseerde spoorwegbrug: het stadsbalkon. Op de verhoging naast de brug wordt een luifel geplaatst die een beschermend dak vormt en een multifunctionele (speel)kamer afbakent, waar ruimte is voor allerlei sporten, maar ook een occasionele toneelopvoering, de projectie van een film,… Tussen het stadsbalkon en de sporen wordt een verticale speeltuin aangelegd.

Als duidelijk zichtbaar, rood element vormt de balkonluifel een nieuw gezicht van de Kievitwijk, maar ze markeert ook de plaats van waaruit de hele wijk en nieuwe groenstructuur kan worden overschouwd.

img-3

AKI_011