Antwerpen / Nieuw gebouw op Kievitsplein krijgt vier daktuinen

Het Kievitplein, de momenteel onderbenutte zuidkant van station Antwerpen-Centraal, krijgt met het hoofdkwartier van De Persgroep Publishing een levendige impuls. Het gebouw omvat onder meer een grote transparante sokkel die qua vorm inspeelt op de historische spoorwegbedding. Het gebouw zal vier daktuinen tellen.

 


Het gebouw werd ontworpen door Crepain Binst Architecture , in samenwerking met Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten uit Amsterdam. Het vormt de schakel tussen station en de omliggende buurten.

Het gebouw voorziet in een genereus publiek gelijkvloers met mezzanine waarin een Brasserie-restaurant, coffee corners en diverse multi-media opstellingen. Hogerop voorziet het ontwerp in 4 royale en toegankelijke daktuinen die positief bijdragen aan het leef-en werkklimaat van de honderden medewerkers en bezoekers. De kroon van het gebouw wordt afgezoomd met een belvedère van waaruit de geïnteresseerde bezoeker een 360° panorama heeft over het Stad en haar directe majestueuze stationsomgeving.

Ook de inpassing in de stedelijke ruimte is onderdeel van het ontwerp. Het geheel past binnen de plannen om het Kievitplein en omgeving de komende jaren stevig op te waarderen.

 

 

Stadsproject Kievit II

Het nieuwe gebouw is onderdeel van het stadsproject Kievit II dat zich uitstrekt vanaf het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat, tot aan de Van de Nestlei. Dat gebied is ongeveer 2 hectare groot.

In aansluiting op het station wordt een verlaten spoorweginfrastructuur omgevormd tot een internationale ontvangstlocatie met respect voor de omliggende woonwijken. De stadsvernieuwing in de Kievitwijk bestaat uit onder meer woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast zorgt het project Kievit II voor een unieke kans om in de dichtbebouwde negentiende-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek van formaat te creëren, op maat van de buurt en voor alle gebruikers van het gebied.

De Belgisch-Nederlandse combinatie BUUR en HOSPER heeft i.s.m. ARA de internationale ontwerpwedstrijd voor de publieke ruimte van Kievit fase II gewonnen met het ontwerp KIEVIT IN HET GROEN.

Het ontwerp is opgezet rond drie basispijlers: identiteit, groen en geborgenheid. Er wordt een landschap aangelegd met veel groen, zithoeken en speelmogelijkheden. Het ontwerpteam werkte het ontwerp uit, rekening houdend met de suggesties vanuit participatie met de buurt en de gebruikers van het gebied.

De open ruimte in het gebied wordt een bindende figuur tussen verschillende sferen en gebruikers met duidelijk herkenbare elementen die een nieuw gezicht geven aan de grootstedelijke omgeving. Daarnaast zorgt het ontwerp voor een internationale uitstraling van de stationsbuurt en houdt het ook rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen.

De meest unieke ontmoetingsplaats wordt de publieke ruimte bovenop de brug, waar met een speelwand, een multicourt, een podium, een tribune en een terras allerlei activiteiten mogelijk worden.