Beroepenwedstrijd Beloftevolle Hovenier (genomen voor de pandemie)

Yves Heirman: “De notie tuinsector is nog steeds onvoldoende gekend”

De notie “tuinsector” is nog steeds onvoldoende gekend. Zo spreken we op diverse fronten van “groene sectoren” als één geheel. Het specifieke “dienstverlenende” karakter dat eigen is aan de tuinsector gaat hierbij onopgemerkt voorbij. De vraag van de Belgische Federatie Groenvoorzieners om de tuinsector meer identiteit te geven is relevanter dan ooit.


BFG Belgische Federatie Groenvoorzieners Yves Hermains CG Concept Jaarboek 2020
Yves Heirman (BFG/FBEP)

“Actualiseer het onderwijs”

Een rechtstreeks gevolg van het ontbreken van deze identiteit is dat onderwijs nog steeds geen volledige richting tuinaanleg en -onderhoud aanbiedt en dit ondanks het economische belang van de sector en de toekomstperspectieven. Elke jongere die zich gericht wil verdiepen in de materie kan enkel terecht in een 7de specialisatiejaar. Dit betekent dat er pas heel laat kan gekozen worden voor tuinaanleg en -onderhoud en er dus een groot risico is dat leerlingen vroegtijdig afhaken. Van wie wel doorzet wordt verwacht dat ze op nauwelijks één jaar een complex en bovendien multidisciplinair vak aanleren. Tijd om het aanbod te actualiseren.

Wat met de vaardigheden van wie nú werkt in de sector?

Inachtneming van de tuinsector gaat verder dan de schoolomgeving. Zelfs als de beslissing genomen wordt om een richting tuinaanleg en -onderhoud morgen op te richten, dan is het ten vroegste over enkele jaren dat de eerste jongeren de arbeidsmarkt betreden. Er is dus ook veel te doen voor werkenden en werkzoekenden. Om die mensen te vormen mikt de Europese Commissie op publiek private samenwerkingen om het aantal volwassenen dat deelneemt aan opleiding & training tegen 2025 met 1/3 te verhogen.

Met de ‘European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience’, wil de Europese Commissie opleidingen en trainingen nog sterker betrekken bij de arbeidsmarkt en maatschappelijke behoeften. Het Europese groene competentieraamwerk is één van de pijlers van dit traject. Hiermee wil Europa de nodige vaardigheden voor de realisatie van de maatschappelijke noden beter in kaart brengen. Gekoppeld aan de Green Deal als groeistrategie en de steeds toenemende vraag naar groene oplossingen verhoogt ook de noodzaak om in internationale context de tuinsector te aanzien als een volwaardige gesprekspartner.

BFG Belgische Federatie Groenvoorzieners Yves Herman klimaatproblematiek klimaat klimaatopwarming klimaatverandering groensector natuur tuinen openbaar groen droogte wateroverlast trends hitte groenbedrijven toekomst onderzoek research bomen CG Concept Jaarboek 2020
© Philippe Haseldonckx

Personeel tijdens COVID

Het systeem van tijdelijke werkloosheid laat bedrijven toe om moeilijkere periodes te overbruggen zonder definitief afscheid te moeten nemen van hun medewerkers. Ondanks het tijdelijke inkomensverlies is het vaak een beter alternatief dan ontslag. Let wel op, tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst kan de medewerker op een eenvoudigere manier de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Tijdens de COVID-lockdown zijn onze bedrijven aan het werk kunnen blijven. Dit is goed nieuws voor de meer dan 10.000 veld-medewerkers, de steeds groeiende groep bedienden, de bijna 8.000 eenmanszaken en de ruimschoots 3.000 werkgevers die onze sector telt. Vele andere sectoren zijn minder fortuinlijk gevaren deze pandemie. De cijfers van tijdelijke werkloosheid schoten pijlsnel omhoog. De economische terugval zal ongetwijfeld nog meer druk leggen op de tewerkstelling.

“Ooit komt het goed”, vertelt mijn eeuwig optimisme mij. Zo voorspelt de nationale bank voor 2020 een krimp met -9 % en een groei van 6,4 % in 2021. OESO (eurozone) spreekt van respectievelijk -8 %. en +5 %. Wat de cijfers exact zullen zijn is koffiedik kijken, doch de tendens is duidelijk.

Maar wat betekent dit voor de tuinsector?

Reeds ver vóór de Corona-crisis waren tuinbedrijven op zoek naar inzetbare medewerkers. De stijgende interesse voor groene oplossingen maakt dat de sector niet alleen meer, maar ook beter gevormde mensen nodig heeft. Wie nu of in de toekomst medewerkers zoekt kan dus best nu actief zijn als recruteerder.

Waarom nu en niet morgen? Nu, omdat de arbeidsbemiddelaars VDAB, LE FOREM en ACTIRIS extra inspanningen doen om de slachtoffers van deze crisis terug aan het werk te helpen. Niet morgen, omdat COVID de demografische realiteit niet heeft veranderd. Eens alles terug normaal draait, zullen de bedrijven, net zoals vóór de pandemie, terug te kampen krijgen met een tekort aan inzetbare medewerkers. Sterker nog, de voorspelde economische heropleving zal ervoor zorgen dat de “war for talent” heviger zal zijn dan ooit tevoren.

www.bfg-fbep.be