Renovatie zeedijk Westende wint Blue Innovation Award [VIDEO]

Het project rond de renovatie van de zeedijk van Westende en Middelkerke heeft de Blue Innovation Captain-award en de publieksprijs Inspirational Blue Wave-award gewonnen.

De  zeedijk krijgt een nieuwe indeling om de gemeente te beschermen tegen zware stormvloeden vanuit zee. Daarbij wordt de traditionele piste van beton en zandsuppleties verlaten en geopteerd voor een zachte, meer natuurlijke groene vorm van kustbescherming.


De Blauwe Cluster is een samenwerkingsverband van een groot aantal bedrijven en onderzoeksinstellingen dat zich toelegt op de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee. Het werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster om een strategie uit te bouwen voor een competitieve en duurzame blauwe economie in Vlaanderen. Daarbij wordt uitgegaan van een ecosysteembenadering die de samenhang tussen ecologie en economie beklemtoont. De Blue Innovation Awards is een initiatief van De Blauwe Cluster om innovatieve projecten, producten en diensten in de blauwe economie in de schijnwerpers te plaatsen.

Zeedijk Middelkerke-Westende

De Gemeente Middelkerke en de afdeling Kust van de Vlaamse Overheid sloegen de handen in elkaar voor een ingrijpende transformatie van de zeedijk van Westende. De volledige lengte van de zeedijk wordt opnieuw aangelegd en krijgt een nieuwe indeling om de gemeente te beschermen tegen zware stormvloeden vanuit zee. Om de bescherming van de kust en het hinterland tegen stormvloeden te verzekeren, wordt de traditionele piste van beton en zandsuppleties verlaten en geopteerd voor een zachte, meer natuurlijke vorm van kustbescherming. Streefdoel daarbij is een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke promenade tot stand te brengen.

Het ontwerpteam MOP Urban Design, SBE, Plantec, Deltares, CLUSTER Landscape en Aquabotanica ontwikkelde een innovatief ontwerp voor de zeedijk. Het accentueert de stedelijke zones met een extra brede promenade met een Golf Dempende Uitbouw (GDU-dijk) en geeft aan de residentiële zones een groen karakter met een grasdijk. Dankzij de grasdijk wordt er meer groen gerealiseerd. Daarbij wordt de hellingsgraad van het strand verlengd en krijgt de zone het dichtst bij het huidige zeedijkniveau een duurzame, controleerbare begroeiing met helmgras en andere vasthoudende soorten. Het zeezicht vanop de zeedijk en de gelijkvloerse verdiepingen blijven gewaarborgd. De nieuwe facilityhuisjes worden ook allemaal in de ruimte van de zijstraten ingepland, zodat ook die geen belemmering vormen voor het zicht. Deze nieuwe groenzones verbinden de bestaande duinen met de residentiële zones en de badkernen tot één groene parel aan de kust.

 

De GDU-zone bevindt zich vooral ter hoogte van de centrumstraten en bestrijkt 500 m tussen de Noordzeelaan en het Rauschenbergplein. Tussen surfclub de Kwinte en de Noordzeelaan komt 500 m grasdijk, net zoals vanaf het Rauschenbergplein tot aan De Rotonde (650 m).

De eerste fase van de werken is gestart op 18 januari 2021. Startpunt van de eerste projectzone is het strand en de zeedijk ter hoogte van de Noordzeelaan. Vanaf 18 januari wordt de eerste strook grasdijk aangelegd. Tegen de zomer van 2021 moet deze fase afgerond zijn. In september 2021 starten de werken aan de GDU in Westende-Bad, gecombineerd met de herinrichting van het Rauschenbergplein. De GDU is de golfdempende uitbouw. Een stijlvolle, lager gelegen wandeldijk die ook dient als keermuur bij extreme golfslag. De laatste projectzone start in september 2022, loopt tot aan de Rotonde en moet afgewerkt zijn tegen juni 2023.