19 nieuwe initiatieven voor volkstuinparken

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege trekt opnieuw 201.233 € uit voor 19 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Voor de zesde editie van projectoproepen voor volkstuinen werden dit najaar 36 ingediende dossiers beoordeeld.

De nadruk van deze oproep lag op volkstuinprojecten met bijzondere aandacht voor bijen en biodiversiteit en de integratie van de voorstellen in een lokale voedselstrategie. Hoofddoel van de projectoproep 2018 was de aanleg van nieuwe volkstuinen om zo aan de vraag van burgers tegemoet te komen. In tweede instantie ging de aandacht naar de modernisering van bestaande volkstuinen. Daarbij gaat het onder meer over de afbouw van het pesticiden gebruik, de evolutie naar een ecologisch beheer, de uitbouw van de gemeenschappelijke delen, aandacht voor gezonde voeding en de uitbreiding van het aantal percelen, … . Specifieke aandacht ging naar bijen en biodiversiteit en de integratie in lokale voedselstrategieën.


De subsidies dekken maximaal 75% van de totale kostprijs van het project. 7 projecten ontvangen het plafondbedrag van 15.000 euro. De overige projecten krijgen een lagere subsidie in overeenstemming met het ingediende dossier. De meeste goedgekeurde projecten werden ingediend door besturen en verenigingen uit West-Vlaanderen (9). Vijf dossiers zijn gesitueerd in Antwerpse gemeenten. 3 dossiers zijn afkomstig uit Limburg. Vlaams-Brabant sluit de rij met 2 goedgekeurde projecten.

De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de beoordelingscriteria die werden vastgelegd in de projectoproep, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

De bekroonde projecten

1. Brugge: Het Tuinlab (Het Entrepot vzw): €15000

Het Tuinlab is onderdeel van het project ‘Het Lab’ van Het Entrepot. In die verschillende labs (videolab, fablab, houtlab, druklab en tuinlab) wil Het Entrepot jongeren samenbrengen met een gemeenschappelijke interesse. Door het openstellen van verschillende (werk)ateliers, vervult Het Entrepot een kruispuntfunctie. Een kruispunt waar verschillende disciplines samenkomen, waar ruimte is om te werken, uit te proberen en ideeën te realiseren. Met de toevoeging van Het Tuinlab, wil Het Entrepot ook inzetten op tuinieren als creatieve uitlaatklep. Hierbij wordt ook ingezet op de betrokkenheid van verschillende organisaties en buurten van begin tot einde. Van het ontwerp van de tuin, tot het composteren en het gebruik van de groenten en fruit bij lokale kook- en eetinitiatieven.

2. Diksmuide: Samentuin ’t Land van Vlierbos (De groene Kans vzw): €15000

‘t Land van Vlierbos wordt een centrum van voedingsproductie en -verwerking. Producten worden er op ecologische wijze geteeld en smaakvol verwerkt en geconsumeerd. Een groep van 15 tuiniers kan samen aan de slag in de moestuin op het domein en worden daarmee een onderdeel van dit geheel. Het is de bedoeling dat de gedifferentieerde groep doorheen het proces een hechte groep wordt die heel wat ervaring opdoet en heel wat bijleert over het ecologisch tuinieren.

 

3. Ieper: Samen in de Tuin (Vereniging Ons Tehuis voor West-Vlaanderen): €15000

De Vereniging Ons Tehuis is een instelling bijzondere Jeugdzorg in Ieper. De vereniging wil een volkstuin oprichten op het domein als ontmoetingsplaats waar diverse doelgroepen met elkaar in interactie kunnen gaan. Ze willen gezonde voeding promoten bij onze jongeren en hen inzicht
geven in de herkomst van de groenten en fruit. De opbrengst van de oogst vloeit terug naar de diverse leefgroepen. In de toekomst is het de bedoeling om andere doelgroepen aan te trekken (buren, psychiatrische patiënten, werkzoekenden, scholen, jeugdbeweigingen,…) om van de volkstuin een echte samentuin te maken.

4. Ieper: De Palingbeek (Vondels vzw): €7000

In milieuboerderij De Palingbeek bevindt zich een zeer gastvrije, open en inclusieve biotuin . Die tuin is een aantrekkingspool voor iedereen die interesse heeft in tuinieren en trekt veel mensen – schoolkinderen, gezinnen, senioren, cursisten, kwetsbare groepen…- aan en wordt door een heel team van mensen met een beperking en vrijwilligers verzorgt. Om het project school@platteland en de bezoektuinen verder te ontwikkelen, onderhouden en de kennis te verhogen, wordt een project ingediend die het mogelijk moet maken om de kwaliteit te verhogen en nog meer mensen aan te steken met het virus van het samen bio tuinieren. Een tuin waar dagelijks een twintigtal mensen werken en jaarlijks meer dan 10000 bezoekers heeft kan niet anders dan een volkstuin zijn.

 

5. Koekelare: De Kwekerij (Tuinhier vzw): €15000

Het volkstuinproject ‘De Kwekerij’ is een groenproject waarbij de zorg voor natuur en natuur educatie de hoofdmoot voeren. Daarnaast is integratie van zorg en jeugd een tweede belangrijke doelstelling in dit project. Zo wordt het groen/park in dit project ook als verbindende factor gehanteerd. Verbinden in de zin van het dorp en al zijn spelers samenbrengen in één groot project. Maar ook verbinden van mensen op lokaal niveau, integratie en zorg voor ouderen.

 

6. Oostende: Torenoogst (Velt vzw): €6525

Torenoogst is een Samentuin op een leegstaande parkeertoren, waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en samen groenten kunnen kweken op een ecologische en duurzame manier in bakken. Enthousiaste buren slaan de handen in elkaar om dit initiatief op te starten. Er zijn biologische bloemen, bijenkasten en insectenhotels. Ook scholen, jeugdverenigingen en verenigingen gericht op minderheden steken de handen uit de mouwen en leren samenwerken, kweken en oogsten. Torenoogst is een groene, duurzame, warme en dynamische plek in het midden van de stad.

 

7. Oostende: Liefkemoestuin (O.666 vzw): €6937

Liefkemoestuin is een verbindende deeltuin op de Vuurtorenwijk in Oostende. De verbinding tussen buurtbewoners, sociale organisaties, vrijwilligers en individuele actoren uit de wijk zorgt voor het welslagen van dit samentuinproject. Via het inzetten op educatie, werken we samen aan bewustwording rond de thema’s milieu, voeding en duurzaamheid. Naast educatie is publiekswerking en participatie een belangrijk onderdeel van het samentuinenproject.

8. Oostkamp: Legendaelesite (Gemeente Oostkamp): €15000

Het gemeentebestuur wil een eerste volkstuincomplex op de gemeente aanleggen op een site langs de Legendaledreef. Dit complex wordt ingebed in een grotere aanleg met een geluidswal, beplantingen en recreatieve inrichting.Daarnaast is er een belangrijke uitbouw van educatieve en verzorgende infrastructuur op het terrein voorzien, naast infoavonden en demonstraties. Daarbij wordt met een aantal partners samengewerkt.

9. Zedelgem: Zorgmoestuin WZC Klaverveld (gemeente Zedelgem): €4462

Met dit project wil de gemeente het moestuinieren en de lokale seizoensgebonden teelt van groenten en kruiden stimuleren, en deze activiteit gebruiken als sociaal bindmiddel tussen de verschillende doelgroepen ( oudere bewoners, bewoners van de zorgwoningen, jongeren, inwoners, …). Bovendien biedt het een gezonde buitenactiviteit aan aan de bewoners van de site. Zowel het ecologische aspect van het tuinieren ( composteren, gebruik van regenwater, verbod op pesticiden) als het educatief gegeven ( vergelijken van oude en moderne technieken, infoborden, …) komen uitgebreid aan bod.

10. Borsbeek: Een tuin voor Borsbeek (Kempens Landschap vzw): €13172

De samentuin zal naast een landschappelijke rol ook een
sterke sociale rol vervullen. De samentuin zal beschikbaar zijn voor een diverse groep
buurtbewoners die hier naar hartenlust hun groenten en fruit kunnen telen. Er zal ingezet worden op het actief betrekken van inwoners in maatschappelijk kwetsbare posities waaronder mensen in armoede, alleenstaande senioren, mensen met een psychische kwetsbaarheid, enz. Daarnaast worden ook andere Borsbekenaars betrokken om inclusief en verbindend te werken.

11. Geel: Samentuin Arktos (Arctos vzw): €7000

Arktos wil de beschikbare ruimte van het braakliggende perceel naast zijn gebouw benutten als een plek om maatschappelijk kwetsbare jongeren en de buurt, vanuit hun kracht te verbinden en versterken. Dat wordt gerealiseerd doorheen de uitbouw van een samentuin.

12. Lille: Onze Tuin (Freinetschool): €4335

Het project beoogt een groen, ecologisch en duurzaam onderwijs voor de kinderen en omgeving. De huidige vluchtige, snelle, drukke samenleving schreeuwt om rust en kalmte en die vinden we terug in ‘Onze tuin’, de Vlindertuin. Groenten verbouwen doet deugd voor de jeugd!

13. Mol: hapsnapMolBalen (Velt vzw): €10516

De Warmoes is een tuin waar getuinierd wordt op gemeenschappelijke percelen. Hij werd opgestart in 2014, een 5-tal tuiniers tuinieren er permanent. De oppervlakte van het perceel bedraagt ongeveer 0,5 ha, momenteel wordt een derde gebruikt wordt om groenten te telen. Naast het tuinieren zelf door die kerngroep is er van maart tot oktober, tijdens het teeltseizoen, wekelijks permanentie om andere mensen te laten proeven van het ecologisch tuinieren. Daarop wordt momenteel ingepikt door een aantal buurtbewoners en jongerenorganisaties van Mol. De initiatiefnemers willen deze tuin verder ontwikkelen op verschillende vlakken: een uitbreiding van het gedeelte op het perceel waar groenten geteeld worden, een uitbreiding van de tuiniersgroep en het verder ontwikkelen van deze tuin tot plaats waar andere mensen met interesse voor groen en voeding terecht kunnen, voor praktijksessies en voor specifieke workshops.

 

14. Mortsel: Tuinproject De Kompanie (De Kompanie vzw): €15000

vzw De Kompanie wil binnen zijn dagatelier en cohousing project voor jongvolwassenen met een beperking een volkstuin integreren voor de buurtbewoners. De buurtbewoners hebben op die grond momenteel ook al volkstuintjes en door het bouwproject zouden zij die buurtontmoetingsplek kwijt zijn. Door de buurtbewoners de accommodatie aan te bieden van enkele vierkantenmeter daktuin en hen als tegenprestatie een tuintafel te laten adopteren van één van onze jongeren die ze dan samen onderhouden alsook de gemeenschappelijke tuindelen willen we integratie bevorderen, inactieve buren en personen met een beperking activeren en ook milieubewustzijn aansporen. Door ook etensafval te hergebruiken en kippen te houden en een composthoek aan te leggen, proberen we afval te verminderen. De groenten kunnen gebruikt worden voor de maaltijden en om soep te maken voor de eenzame buurtbewoners gezien het gaat om een kwetsbare buurt.

15. Bree: SAB-moestuin (Onderwijs Bree vzw): €9542

We willen het belang van biologisch gekweekte groenten laten ontdekken door de leerlingen en leraren door ze aan het werk te zetten in de moestuin. Achteraf kunnen de groenten gebruikt worden in de lessen en eventueel thuis. Maar niet alleen de leerlingen werken in de moestuin, ook de buurtbewoners kunnen de moestuin bewerken voor eigen gebruik.

16. Riemst: Pastorietuin Genoelselderen (Velt vzw): €3000

Het gaat om het verder uitwerken van een in 2017 gestarte samentuin ‘De oude Pastorietuin’, een ontmoetingsplaats voor samentuinders, buurtbewoners en rustzoekers. Door allerlei workshops en lessen willen we buurbewoners, Velt-leden en niet-leden en kinderen aanmoedigen en kennis laten opdoen om succesvol ecologisch te tuinieren. De extra inrichtingen in dit project met onder andere het opvangen van regenwater, de biobloembollen en bloemenweide, het insecten- en bijenhotel zullen zeker bij dragen tot een gezondere leefomgeving voor mens en dier.

 

 

17. Zonhoven: Volkstuin De Hoeve (Werkende handen vzw): €9811

Om het voortbestaan van volkstuin De Hoeve te kunnen garanderen is het nodig om te blijven investeren. Er is zeer veel vraag naar de verhoogde moestuinbakken, die dringend aan vervanging toe zijn. Door rondom de bakken een verharding met een waterdoorlaatbare laag te voorzien, kunnen rolstoelgebruikers ook op deze manier tuinieren. Op deze manier kunnen we ook de sociale cohesie en de diversiteit in onze volkstuin nog vergroten. Ook de jongeren met gehoorproblemen van de Kids opteren om op de Hoev te komen tuinieren. Daardoor boeken ze ook resultaten van hun eigen inbreng en zijn ze zeker gemotiveerd om te komen tuinieren.

 

18. Kortenberg: Zorgtuinieren met D.mentie (Zorg KULeuven vzw): €15000

Bezig zijn met groen, genieten van een aantrekkelijke tuin,… blijven tot op hoge leeftijd geliefde
bezigheden. De voordelen ervan op het vlak van gezondheid en welzijn kunnen niet genoeg
benadrukt worden. Zelfs al laten de cognitieve vermogens het afweten omwille van dementie, het zintuiglijk genieten van groen blijft intact. Welke omgeving is het meest geschikt voor personen met een dementieproblematiek? Welke groenactiviteiten zorgen ervoor dat het welzijn van deze personen verhoogt (minder angst, minder agitatie,…). Via een levend tuinlab hopen we deze vragen te beantwoorden en de opgebouwde kennis verder te verspreiden.

19. Zemst: Samentuinen (RISO Vlaams-Brabant vzw): €14029

Dit samentuin-project op de voormalige campings Solarium en FCC wil door ontmoeting en samen werken de sociale cohesie en solidariteit versterken tussen de bewoners van beide sites en nieuwe sociale huurders. Het project zorgt samen met de tuinders voor de uitrusting van het perceel (beschikbaarheid van water en compost, bodemkwaliteitsverbetering, een degelijk tuinplan, …) en het ondersteunen van een tuiniersgroep met vaste kern opdat deze na afloop van het project een routine ontwikkeld hebben in het samen tuinieren en het onderhouden van de tuin volgens de (aangeleerde) principes van het ecologisch tuinieren.

Meer informatie: VLM