© Green House Office, Budapest

ELCA, uw stem in Europa

Groenprofessionals spelen een belangrijke rol in de verbetering van levenskwaliteit. Dat is de boodschap die ELCA op tafel legt bij beleidsvoerders en waarmee ze uw belangen verdedigt op alle mogelijke bestuursniveaus.


Iedereen groenbewust

De tijd dat groen alleen maar diende om de wereld wat extra kleur en sfeer te geven, ligt achter ons. Groen gaat voor zoveel meer. Passend gekozen en uitgevoerd, draagt het in grote mate bij tot de levenskwaliteit en een betere woon- en werkomgeving. Laat klimaat even als voorbeeld dienen. Elk project dat u of een van uw collega’s realiseert met groen, bomen, waterdoorlatende verharding en/of infiltratie van regenwater is – direct of indirect- een bijdrage in de strijd tegen ongewenste opwarming en droogte, maar ook tegen overlast door overvloedige neerslag. ELCA, de vereniging van groenvoorzieners in Europa, laat deze boodschap doordringen op alle mogelijke beleidsniveaus, van lokaal bestuur tot Europese instellingen. ELCA wordt daarbij serieus genomen want het groepeert niet minder dan 125.000 medewerkers uit 13.000 bedrijven en 24 landen. Verkozen voorzitter van deze vereniging is Henrik Bos, een groenprofessional – tuinaanlegger uit Finland. Marie Mertens uit België en vroegere medewerker van BFG is hoofd van het secretariaat.

Uw direct profijt

Achterliggend doel van ELCA is vanzelfsprekend uw belangen te verdedigen. Dat doet ze op allerhande manieren. Twee ervan zullen u zeker aanspreken: het verlagen van het btw-tarief voor groenprestaties en het verminderen van administratie voor kleine en middelgrote bedrijven. Wat dit laatste betreft benadrukt Marie Mertens dat de meerderheid van de groenbedrijven in België maar ook elders effectief kmo’s zijn. “En dat terwijl de Europese regelgeving erg vaak afgestemd is op grote bedrijven. We willen de Europese overheid ervan overtuigen dat ze de dagelijkse werking van de kleine groenbedrijven moet vereenvoudigen. Ze kan dat doen door het schrappen van de verplichting tot het doorgeven van een veelheid aan statistische gegeven en andere bureaucratische rompslomp”.

Meer deskundige groenprofessionals

Als koepelvereniging fungeert ELCA ook steeds vaker als aanspreekpunt over delicate groene thema’s of het nu gaat over invasieve planten, regelgeving in verband met pesticides of afvalproblematiek. ELCA laat altijd uw stem horen en baseert haar standpunten op de rijke kennis en ervaring van de leden en waar mogelijk ook onderzoek en studies. Waar nuttig en mogelijk schrijft ze zich daarbij in of neemt ze deel aan mee door Europa gefinancierde onderzoeksprogramma’s zoals het toekomstgerichte Horizon 2020. Klimaat komt daarbij steeds vaker op tafel. ELCA is er namelijk sterk van overtuigd dat groen een deel van het antwoord is op de grote maatschappelijke uitdagingen om de wereld leefbaar te houden. “De groensector evolueert dan ook erg snel en moet verder professionaliseren” zegt Henrik Bos. “Vandaar dat ELCA de lokale beroepsfederaties zoals BFG ondersteunt en kennisuitwisseling, opleidingen en zelfs internationale stages stimuleert”.

www.elca.info

European Landscape contractors association CG Concept Jaarboek 2020 ELCA Europa groenprofessionals levenskwaliteit beleidsvoerders bestuursniveau groenbewust woonomgeving werkomgeving neerslag groenvoorzieners Hendrik Bos koepelvereniging groensector
© jasper eyers architects

European Landscape contractors association CG Concept Jaarboek 2020 ELCA Europa groenprofessionals levenskwaliteit beleidsvoerders bestuursniveau groenbewust woonomgeving werkomgeving neerslag groenvoorzieners Hendrik Bos koepelvereniging groensector