© VLAM

Is de particulier bewust van de klimaattuin?

Klimaatadaptatie! Droogte- en wateroverlast! Hitte-eiland-effect? Hoe kijkt een tuineigenaar naar deze begrippen ? Hoe anticipeert VLAM op deze problematiek in haar campagnes? De Belgische Federatie voor Groenvoorzieners polst bij deze naar hun kijk en aanpak.


Welke impact kent het klimaat op onze tuinsector?

Uit onderzoek blijkt dat 9 % van de totale oppervlakte van ons Vlaamse gewest uit tuinen bestaat (1). Maar liefst 84 % van de woningen heeft een tuin (2). Het aandeel aan tuinen in Vlaanderen is dus niet gering. Leg daarnaast het feit dat ongeveer 16 % van de Vlamingen een beroep doet op de diensten van een professionele tuinaannemer (3), een vakman die verstand heeft van klimaatvriendelijke tuinaanleg, dan kan je concluderen dat er nog veel kansen liggen.

Hoe kijkt een tuineigenaar naar klimaatopwarming en biodiversiteit?

In hoeverre de Vlaamse tuineigenaar wakker ligt van de klimaatvriendelijkheid van zijn tuin weten we niet exact. Dit is een onderzoeksvraag die VLAM sinds kort actief mee opneemt in de evaluatieonderzoeken van haar campagnes. Maar dat klimaatvriendelijke en biodiverse tuinen een rode draad moeten zijn in de VLAM-campagnes staat buiten kijf. Het is een rode draad die tenslotte ook zijn weg vindt in de vele facetten van de tuinaanleg zelf. Van verharding tot schaduwcreatie, van beplanting tot wateropvang. Het is de rol van VLAM om de tuinaannemer als ideale partner voor een klimaatvriendelijke tuin te promoten. En het is de rol van de tuinaannemer om tuineigenaars te sensibiliseren over een klimaatvriendelijke aanpak van zijn of haar tuin.

Hoe integreert VLAM klimaat en biodiversiteit in haar campagnes?

Enerzijds zijn klimaatvriendelijke en biodiverse tuinen en tuinonderdelen een voorwaarde bij de selectie van tuinen voor fotoshoots en filmopnames voor reclame-uitingen. Anderzijds tracht VLAM ook inhoudelijk tuineigenaars te informeren en te sensibiliseren. De gemeenschappelijke tuin op Batibouw 2020 was hier een mooi voorbeeld van. Ook de drie popuptuinen die VLAM zal laten aanleggen in september 2021 in Hasselt, Aalst en Ieper hebben een klimaatvriendelijke en biodiverse insteek. VLAM is steeds op zoek naar schoolvoorbeelden en tuinprojecten waar klimaat en biodiversiteit een belangrijke insteek zijn.

Hoe kijkt VLAM naar de toekomst?

De activerende rol van VLAM om de vraag naar tuinaannemers te doen toenemen blijft uiteraard de primaire doelstelling van onze campagnes. Maar daarnaast is het uitermate belangrijk om tuinaannemers ook te ondersteunen in het vertaalbaar maken van klimaatvriendelijke en biodiverse tuinaanleg bij hun klanten. VLAM lanceerde daarom in het najaar van 2020 een gids voor de tuinaannemer waarin die op een praktische en toegankelijke manier tegemoet kan komen aan behoeften en vragen van tuineigenaars op het vlak van klimaatvriendelijkheid en biodiversiteit. De gids is gratis te verkrijgen bij VLAM en staat ook online ter beschikking voor alle tuinaannemers met een profiel op de website www.tuinaannemer.be.

Benieuwd naar meer?

» Bestel hier het Jaarboek voor de Belgische groensector. Gratis verzending!

1) Natuurrapport 2016, INBO
(2) Ruimterapport Vlaanderen 2018, Departement omgeving
(3) GfK-onderzoek tuinaanlegsector 2019, VLAM