Nieuwe projectoproep Water+Land+Schap 2.0

In het kader van de Blue Deal maakt Vlaanderen 15 miljoen euro vrij voor nieuwe en innovatieve projectideeën op het platteland. Water-Land-Schap 2.0 zoekt enthousiaste jongeren, burgers, scholen, lokale overheden en onderzoeksinstellingen die samen uitproberen hoe ze in landelijke gebieden op een innovatieve manier droogte kunnen bestrijden.

14 lokale ‘coalities’ van landbouwers, overheden, bedrijven, inwoners en landschapsbeheerders werken op dit ogenblik samen aan het klimaatbestendig maken van hun omgeving door problemen met water op een geïntegreerde manier aan te pakken. Zo werken ze aan een sterkere landbouw, duurzame watervoorraden, een goede waterkwaliteit en opvang van teveel aan water.


Alles over Water+Land+Schap vindt u terug op de VLM website.

Projectoproep via online fora

Voor de oproep officieel gelanceerd wordt, worden enkele online fora via Teams georganiseerd. Daar wordt het programma Water+Land+Schap toegelicht en een aantal voorbeeldprojecten voorgesteld.

U kunt kiezen uit drie sessies:

• Dinsdag 2 maart van 18 uur tot 20 uur
• Donderdag 4 maart van 10 uur tot 12 uur
• Vrijdag 5 maart van 11 uur tot 13 uur
>> Schrijf u in of laat weten dat u op de hoogte wilt blijven <<