Word jij ‘Beloftevolle Hovenier’ 2020?

Voor de ‘Beloftevolle Hovenier’ zullen een twintigtal scholen het tegen elkaar opnemen tijdens een vastgelegde proef op woensdag 19 februari 2020. Op het einde van de dag kennen we de drie teams die meer dan 20.000 bezoekers zullen verrassen tijdens de finale op de Tuindagen van Beervelde (8-10 mei 2020).

Voorwaarden


Alle scholen in Vlaanderen met een richting tuinaanleg van een land- of tuinbouwschool kunnen deelnemen. De deelnemende school selecteert zelf één team van 3 studenten. Daarnaast beschikken de teams over een leerkracht-coach die hen begeleidt en ondersteunt bij de algemene voorbereiding op de wedstrijd. De leerkracht-coach is verantwoordelijk voor zijn/haar team. Tijdens de proeven mag hij/zij, behalve tijdens de voorziene momenten van overleg, niet tussenkomen en moet het team de opdrachten volledig zelfstandig uitvoeren.

Geheel in de filosofie van de professionele tuinondernemer houden de deelnemers zich aan de algemene toepassing van de wettelijke bepalingen in verband met de tewerkstellingsvoorwaarden op de werkvloer en met welzijn en arbeidsveiligheid van de werknemers

Een vakjury uit doorgewinterde groenprofessionals zal elk facet quoteren. Het vaktechnische aspect wordt nauwlettend in de gaten gehouden, evenals het oog voor veiligheid en teamwork. Plantenkennis krijgt via een aparte plantenkennisproef speciale aandacht.

Wedstrjid Beloftevolle Hovenier 2020 tuinsector symbool groensector tuinen landschap tuinaanleg tuinaannemer studenten school wedstrijd vakmanschap CG Concept Jaarboek 2020

Doelstelling

De ‘Beloftevolle Hovenier’ heeft als doelstelling om:

  • een platform te bieden aan jonge vakmensen om hun kennen en kunnen naar buiten te brengen
  • de ondernemingszin bij leerlingen tuinaanleg en -onderhoud te stimuleren
  • het enthousiasme en bezieling voor het vak aan te wakkeren
  • de perceptie over het beroep op te waarderen naar de realiteit van vandaag
  • de opleidingen tuinaanleg en -onderhoud te promoten
  • de professionalisering van onze sector te bewaken en te bevorderen

Preselectie

De proef vindt plaats op woensdag 19 februari 2020 in het Scheppersinstituut in Wetteren. De preselectie gebeurt op één werkdag. Drie schoolweken voor de aanvang van de preselectie krijgen de deelnemende teams alle informatie toegestuurd over het uit te voeren project (plan, omschrijving, …), teneinde zich op de proef te kunnen voorbereiden.

De voorbereiding houdt onder meer in dat het team over alle benodigde gereedschappen, noodzakelijk voor de uitvoering van de proef, beschikt en meebrengt naar de preselectie. De selectieproef wordt gerealiseerd op percelen van ca 6,00 x 4,00 meter per deelnemend team. Tussen de stukken onderling is een werkzone van minimum 2 meter. De omranding van de tuin wordt door het deelnemende team zelf uitgezet, alleen het startpunt wordt door middel van een piket en een hoogte-tegel aangegeven.

De opdracht tijdens de preselectie wordt beoordeeld door professionele hoveniers en groenondernemers. De bekendmaking van de 3 finalisten gebeurt dezelfde dag.

Finale (masterproef)

Uit de preselectie worden 3 finalisten geselecteerd. Zij zullen strijden voor de titel ‘Beloftevolle Hovenier’ tijdens de tweedaagse finale op de Tuindagen van Beervelde in het tweede weekend van mei. Drie schoolweken voor de aanvang van de finale krijgen de deelnemende teams alle informatie over het uit te voeren project (plan, omschrijving, …) toegestuurd, teneinde zich op de proef te kunnen voorbereiden. De voorbereiding houdt ook hier in dat het team over alle benodigde gereedschappen, noodzakelijk voor de uitvoering van de proef, beschikt en meebrengt naar de finale.

De jury bestaat uit juryleden en een secretaris. De secretaris is niet stemgerechtigd. De jury is samengesteld uit een professionele hovenier, een plantkundige, een tuinarchitect, een plantenkweker, een groenondernemer en een leverancier.

Bekendmaking en prijsuitreiking laureaten

De bekendmaking en prijsuitreiking van de laureaten vindt plaats op de derde dag van de finale.

Wedstrjid Beloftevolle Hovenier 2020 tuinsector symbool groensector tuinen landschap tuinaanleg tuinaannemer studenten school wedstrijd vakmanschap CG Concept Jaarboek 2020

 

>> www.bfg-fbep.be