Oproep tuinaannemers / Werk mee aan TV-Tuinenprogramma!

Vanaf dit najaar voert VLAM opnieuw promotie voor tuinaannemers op TV. Werk hieraan mee: reik thema’s aan en/of plaats uw projecten in de kijker.

 


Over het nieuwe TV-programma is grondig nagedacht door zowel VLAM, vertegenwoordigers van BFG en Groen Groeien, TV-experten en tuinjournalisten. De ambitie: een geïnteresseerd publiek bereiken, met focus op iedereen die plannen heeft om zijn/haar tuin aan te leggen of te renoveren. We zetten het professionele werk van de tuinaannemers en hun gerealiseerde projecten in de kijker.

De beste doelgroep

Op basis van marktonderzoek en gezien de toegenomen belangstelling voor tuingenieten sinds Corona, zet VLAM vooral in op het bereiken van grote de groep 45-plussers. Zij hebben financiële ruimte en willen meer dan vroeger (tuin-) genieten. Voor hen plannen we uitzendingen op Plattelands-TV en Eclips TV, elk goed voor 300.000 tot 400.000 kijkers per dag. Voor de jongere doelgroep wordt met dezelfde tuinen en thema’s een snellere, flitsende formule uitgewerkt om via digitale weg de wereld in te gaan. Hier verwachten we geen korte termijneffect, dit is investeren in de toekomst.

Tuinaannemer en tuin centraal

In eerste instantie zijn tien uitzendingen gepland vanaf einde september, in een terugkerende lus op beide zenders. Elke aflevering zet een bepaald type tuin of tuinconcept in de kijker. Zo wordt gedacht aan o.m. klimaattuin, ecologische tuin, wellness- en vakantietuin tot daktuin. Ook verticaal groen, grondgebonden en living wall komt aan bod, net als boomverzorging. Deze lijst is allesbehalve definitief: bezorg ons uw suggesties!

Voor elk van deze thema’s tonen we eerst een tuin in aanleg, heraanleg of grondig onderhoud. Zo maakt de kijker kennis met het werk en de vakkennis van de aannemer. Het tweede deel van het programma zoomt in op een gelijkaardige tuin van enkele jaren oud, die nu op haar best is.

Presentatie van het programma en inhoudelijke uitwerking zijn in handen van Gil Claes en Marc Verachtert, die u nog kent van eerdere tuinprogramma’s. Marc is bovendien in groen Vlaanderen goed gekend van zijn groenpagina’s in kranten en bijdragen in groen-, bouw- en lifestylemagazines.

Doe mee!

Om zowel tuintypes, werven en afgewerkte tuinen, te vinden, vraagt VLAM uw medewerking! Stuur voorstellen in, liefst zo concreet mogelijk, met enkele foto’s of verwijzingen naar uw website. Wil u Marc en de cameraploeg in mei of juni op een werf toelaten en in dezelfde periode een van uw mooiste projecten laten filmen, laat dit weten voor 21 maart via [email protected].