B’rain belevingszone bij Eurodal

Dit najaar werd op de site van Eurodal in Grobbendonk de B’RAIN belevingszone geopend. B’RAIN is het resultaat van een samenwerking tussen de bedrijven Eurodal, Beton De Bonte, Tree Builders en Aquafix. Concrete oplossingen voor het intelligent beheer van water, groen en verharding op beperkte ruimte zijn top of mind bij deze 4 partners.


Je kan er drie toepassingen ontdekken: Vélonet, Hydrops 3.0 en het TreeParker systeem van Treebuilders.

Het principe van Vélonet bestaat erin om daar waar nodig en tot het buffervolume vereist is, kamers in de gracht te plaatsen, weliswaar onder het fietspad. Deze kamers of betonnen bakken ontstaan in de productiehal van partner Beton De Bonte en zijn voorzien van infiltratiegaten waardoor het water verplicht wordt lokaal te infiltreren en geen kilometers verderop. Hierdoor blijft de grondwatertafel op peil. De grachten blijven hun functie van infiltratie en buffering behouden en in geval van een calamiteit zal deze beperkt blijven tot 1 of hooguit enkele kamers die eenvoudig gereinigd kunnen worden. In deze kamers is er tevens ruimte voor nutsvoorzieningen wat een gevoelige tijdswinst zou kunnen betekenen naast de breekwerken die steeds opnieuw dienen te gebeuren. Want we leggen over de kamers betonnen vloerplaten die dienstdoen als een comfortabel fietspad. De voordelen op een rijtje: oude gracht wordt nieuwe gracht; geen onteigeningstraject; onderhoudsarm; plaats voor nutsleidingen en comfortabel fietsen.

B-RAIN Eurodal belevingszone Grobbendonk Beton De Bonte Tree Builders Aquafix water groen verharding CG Concept Jaarboek 2020

Naast Vélonet wordt Hydrops 3.0 getoond; een combinatie van een open fundering met Eurodal vloerplaten. Het water wordt verzameld in gootplaten waarna het via de ingebouwde kolken en volgens het volvullingsprincipe naar een voorbehandelingsunit gaat. Het gezuiverde water verdeelt zich via een geperforeerde buis in de open fundering. Door het unieke bodemprofiel van deze fundering wordt deze niet belast met slibdeeltjes en krijgen we een groot infiltratieoppervlak. Het kenmerk van de hoge infiltratie maakt van Hydrops 3.0 een concept dat uitermate geschikt is voor plaatsen met hoge grondwaterstand, zware lasten en plaatsgebrek.

Vanuit de mogelijkheden van de ‘kamers’ werd er doorontwikkeld tot het gebruik van voorbehandeling. Elke vorm van filtering kan hiermee gecombineerd worden zoals waterzuivering, ecologische filtering door een rietfilter of bacteriën en hergebruik. Partner Aquafix brengt hier de nodige expertise mee.

Als laatste innovatieve oplossing op de B’RAIN belevingszone wordt de aandacht gevestigd op slim groenbeheer. Het bedrijf Tree Builders leverde en installeerde namelijk speciale boombunkers waarin bomen voldoende ruimte krijgen zodat wortels naar beneden kunnen groeien en ze zo één grondvolume vormen met een natuurlijke water- en luchthuishouding.

Binnen de filosofie van B’RAIN wordt afgestapt van aansluitende zoneringen en volledig ingezet op 3-laagse zoneringen. B’RAIN kiest voor een degelijke en duurzame manier van verharden, ondergronds infiltreren en een slimme koppeling met hoogstammig groen.

B’RAIN wil inzetten op een variëteit aan oplossingen die toelaten om water te laten infiltreren en liefst zo veel mogelijk te hergebruiken. Het principe van Keep it, Share it is dan ook het motto van de 4 partnerbedrijven.

>> www.b-rain.be