Wedstrijd ‘Beloftevolle hovenier’ als iconisch symbool van tuinsector

De ‘Beloftevolle Hovenier’ is hét platform voor afstuderende tuinaannemers om zich te tonen aan de buitenwereld en aan hun toekomstige werkgevers. De wedstrijd zelf verloopt in twee fases met als eindpunt de fel begeerde eretitel van ‘Beloftevolle Hovenier’.

Wedstrijd onderstreept vakmanschap


Met de beroepenwedstrijd ‘Beloftevolle Hovenier’ stelt de Belgische Federatie Groenvoorzieners studenten van het 7de BSO en 6de TSO uit de richting tuinaanleg in de schijnwerpers en biedt hen een platform waarop ze hun vakkennis tonen. De ‘gezonde’ vorm van competitie stimuleert het enthousiasme voor tuinaanleg en -onderhoud bij jongeren, professionals en klanten.

Tijdens de wedstrijd worden de creatieve en vakbekwame aspecten van het vak onder de aandacht gebracht. Op die manier schenkt de nationale beroepsvereniging uitgebreid aandacht aan de opkomende tuintalenten/ topmedewerkers en worden de diensten van de tuinsector op een professionele en positieve manier onder de aandacht gebracht.

Wedstrijd Beloftevolle Hovenier BFG tuinaannemers studenten tuinen tuinaanleg tuinonderhoud vakmanschap CG Concept Jaarboek 2020

Belang

De ‘Beloftevolle Hovenier’ is meer dan een wedstrijd. Dat wisten we al! Maar waarom eigenlijk? Leerlingen, scholen, ondernemers, klanten en de sector vertelden waarom zij, vanuit hun invalshoek, de ‘Beloftevolle Hovenier’ belangrijk en waardevol vinden.

Vanwaar die interesse om ieder jaar aanwezig te zijn op de ‘Beloftevolle Hovenier’?

Een niet voor de hand liggende vraag aan de studenten, gezien het voor hen een eenmalige beleving is… dachten we! Want uit de commentaren van de leerlingen blijkt al vlug dat sommigen er al één, twee of zelfs meer jaren naar uitkijken om deel te nemen. “Een paar jaar geleden heb ik zelf meegedaan. De ‘Beloftevolle Hovenier’ is iets dat je niet meer loslaat”, vertelt één van de studenten ons. Andere getuigen van het feit dat de ‘Beloftevolle Hovenier’ het onderwerp is waarover “de zesdes” bezig zijn.

Onze ondernemers zijn dan weer laaiend enthousiast over de wedstrijd. Voor een toevallige plantenkweker was de conclusie heel duidelijk, “plantkennis is zo belangrijk. Het is dé manier voor de tuinaannemer om zich te onderscheiden en het biedt een enorme boost naar de private klanten omdat ze via dit sympathieke initiatief het positieve effect van planten en van een professionele aanpak met hun eigen ogen kunnen zien. Het is een geschenk voor de sector dat jullie (De Beloftevolle Hovenier) hier zoveel aandacht aan schenken”.

Tuinaanneemster Heidi is een jaarlijkse bezoekster van de wedstrijd. “Met de wedstrijd tonen jullie (Belgische Federatie Groenvoorzieners) onze 20.000 potentiële klanten die hier voorbijkomen dat professioneel tuinondernemerschap echt wel het verschil maakt.”

Voor één van de coaches is het antwoord op de vraag eenvoudig. “De uitdagende opdrachten die onze leerlingen elk jaar opnieuw voorgeschoteld krijgen is een heel realistische weergave van wat ze te wachten staat. Dit is iets wat wij op school onmogelijk zo goed kunnen meegeven. Bedankt aan iedereen die dit ieder jaar opnieuw mogelijk maakt.”

Hoe het allemaal begon

Toen in 2009 de commissie (toen nog ‘Jong Ondernemen’) van de Belgische Federatie Groenvoorzieners het initiatief aanbracht om scholen en studenten uit de richtingen tuinaanleg en tuinonderhoud een platform aan te bieden waarop ze hun kennen en kunnen aan de buitenwereld kunnen tonen, begreep iedereen dat dit de hele sector ten goede komt. In de vorm van een “gezonde competitie” willen we de jongeren enthousiasmeren voor ons mooie beroep.

Wedstrijd Beloftevolle Hovenier BFG tuinaannemers studenten tuinen tuinaanleg tuinonderhoud vakmanschap CG Concept Jaarboek 2020

De koppeling tussen de professionele en de educatieve wereld verzekert onze sector van een kwalitatieve up-to-date instroom van goede en gemotiveerde medewerkers die met trots een absolute meerwaarde injecteren in het beroep.

De wedstrijd is mede mogelijk dankzij de promotionele ondersteuning van VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

 

De ‘Beloftevolle Hovenier’ is een initiatief van de ‘Commissie Groen Ondernemen’ van de Belgische Federatie Groenvoorzieners.

 

>> www.bfg-fbep.be