© Sempergreen

Hoe ziet het tuinbedrijf van de toekomst eruit?

De roep om groen is overweldigend. De verwachtingen zien er veelbelovend uit. Maar dit is niet hetzelfde als zeggen dat de toekomst ons tegemoet zal komen. Ook de tuinsector zal zich moeten aanpassen aan de universele tendensen en bedrijven zullen zichzelf continu moeten herdefiniëren.


BFG-FBEP volgt voor jou verschillende overleg-, beslissings- en visieplatformen op. Sommige van deze thema’s volg je als gepassioneerd tuinaannemer op de voet. Van andere onderwerpen denk je misschien dat ze niet van belang zijn voor jou. Maar is dat zo? We nemen je even mee op ontdekking…

“DIGITAAL? Niet aan mij besteed!”

De snelheid van het delen van gegevens in de digitale wereld zal leiden tot een machtsverschuiving in de tuinsector. Steeds vaker zullen consumenten bepalen hoe en wanneer ze diensten aangeboden willen krijgen. Ondernemers zullen hun klanten en de segmenten die ze bedienen beter moeten begrijpen. Digitalisatie zal leiden tot just-intime- diensten, duurzaamheidspraktijken, meet- en opvolgingstechnieken en zo verder.

“ROBOTS? Dat is niet voor ons!”

Corona betekent op dit moment voor vele mensen het verlies van hun job. Eens Corona voorbij zal de krapte op de arbeidsmarkt echter terugkeren. Robots kunnen een oplossing bieden om tekorten aan menselijke werknemers op te vangen.

“GREEN DEAL ? Dat is iets voor de politiekers!”

Landdegradatie, watertekorten en verschuivingen in klimaatzones zullen van invloed zijn op de keuze van planten en de manier waarop groene ruimtes worden ontworpen en onderhouden. Als kennishouder moeten tuinbedrijven innovatieve oplossingen inleiden.

“CONSULTANCY? Dat vragen onze klanten niet!”

Sensoren en apparatuur voor grond, zelfrijdende apparatuur, robots en analyses zullen tuinaanleg en -onderhoud hervormen. Onze dienstverlening wordt uitgebreid met monitoring en probleeminterventie. Om relevant te blijven zullen ondernemingen zich vertrouwd moeten maken met termen zoals informatietechnologie, klantrelatiebeheer, data-analyse, financiën, merkbeheer, civiele ingenieurs, landschapsarchitecten, botanici, boomkwekers en zo verder.

“DOE HET ZELVER! Ik doe alles en alles zelf!”

De complexiteit van de projecten zal blijven toenemen en dit zowel wat de vraag als de uitvoering betreft. Tuinbedrijven zullen geïntegreerde diensten moeten aanbieden en overgaan tot acquisities en/of interne groei en/of strategische allianties.µ

www.bfg-fbep.be

Meer weten?

Bestel het CG Concept Jaarboek 2021!