Wedstrijd ‘Boom van het Jaar 2016’

Met de wedstrijd ‘Boom van het Jaar’ is de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen (SBNL-VL) op zoek naar de leukste, interessantste, en meest opmerkelijke bomen met verhaal vanuit heel Vlaanderen.

Iedereen heeft wel een bijzondere binding met een boom; de eik waarin je vroeger speelde als kind, de grote beuk waar de familie iedere zondag langs wandelt, of zelfs de notelaar in de eigen achtertuin. Het is dus niet een zoektocht naar de grootste, oudste of zelfs de mooiste boom, maar naar een boom die mensen met elkaar en met de natuur verbindt.


De Boom van het Jaar wordt geïnspireerd door de reeds bestaande wedstrijd ‘European Tree of the Year’, een initiatief dat oorspronkelijk werd opgestart in Tsjechië en dat op Europees niveau door de Environmental Partnership Association in samenwerking met ELO (European Landowners Organisation) georganiseerd wordt, en waaraan nu 15 Europese landen deelnemen. Het initiatief draagt bij aan het vergroten van de bekendheid en het draagvlak voor het belang van en de zorg voor opmerkelijke bomen.

Deze jury selecteert uit alle genomineerde bomen voor elke Vlaamse provincie en  het Brussels gewest een laureaat voor de Boom van het Jaar. Daarnaast wordt de winnaar van de in het voorgaande jaar door Landelijk Vlaanderen, de Bosgroepen en Landmax georganiseerde 2-jaarlijkse “Mooiste boom van Vlaanderen” verkiezing, standaard genomineerd.

Zowel private als publieke bomen komen in aanmerking voor een nominatie.

Na bekendmaking van de 7 laureaten kan het publiek in september via de website hun stem voor hun favoriete boom uit te brengen, waarna er een Belgische winnaar wordt uitgeroepen, die het daaropvolgende jaar zal meedingen naar de Europese prijs van de European Tree of the Year.
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Week van het Bos in oktober.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SBNL-VL (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen), met financiële steun van het Fonds Baillet Latour, in samenwerking met ANB, BOS+, ELO, Landelijk Vlaanderen, de Bosgroepen en de Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij.

Vorige winnaars waren de Grote Eik van Liernu en de Nagelboom van Voeren.

www.boomvanhetjaar.be 

 

 

De Dikke eik van Liernu

Het verhaal begint wanneer Keizer Karel de Grote tijdens een lange tocht door het grote Kolenwoud verrast wordt door een gaai. De vogel laat gedurfd een eikel recht op het hoofd van de Keizer vallen. Karel de Grote duwt daarop de eikel de grond in met de memorabele woorden: ‘Kleine eikel, de inwoners van Liernu zullen je voor eeuwig herinneren.’ En daar staat de dikke eik nu al meer dan 1000 jaar, in het dorpje Liernu, net boven Namen. De eik van Liernu was dit jaar de Belgische inzending voor de verkiezing van de Europese Boom van het Jaar. Hij eindigde op de negende plaats.

 

liernu-boom-van-het-jaar

 

De Nagelboom te Voeren – (c) Frederik Santermans

Deze bijzondere boom werd in de Middeleeuwen gezien als een een magische kastanjeboom waar mensen met pijn een spijker komen inkloppen. Eerst wrijft het slachtoffer die spijker over de pijnlijke plek, en slaat hem dan in de boom in de hoop dat het gezonde hout die pijn overneemt. Deze traditie is door de eeuwen heen doorgezet en zelfs nu verschijnen er regelmatig verse spijkers in de boom!

 

voeren1

Voeren