Vijf laureaten Prijs Publieke Ruimte

Op 19 mei, tijdens het Congres Publieke Ruimte, wordt de winnaar bekend gemaakt van de Prijs Publieke Ruimte. De jury selecteerde vijf genomineerden uit meer dan 60 ingezonden projecten.

 


1. Het Coupurepark (Gent)

Het Coupurepark in Gent is een mooi voorbeeld van gedeeld ruimtegebruik. Tijdens de schooluren is het een schoolspeelplaats, op andere momenten een openbaar park. School en buurt kunnen er samen van genieten. De dubbele functie van het park is duidelijk zichtbaar in het ontwerp. Er zijn maar weinig schoolspeelplaatsen met een petanqueplek, een zandbak en een hindernissenparcours. Anderzijds kregen de buurtbewoners er een nieuwe ontmoetingsplek bij: een amfitheater dat tegelijk het hoogteverschil opvangt tussen het park en de straat. De bomen op het terrein werden zo veel mogelijk bewaard en aangevuld met nieuw groen.

Het Coupurepark maakt deel uit van het masterplan Campus Casinoplein Gent dat de krijtlijnen vastlegt voor de renovatie en uitbreiding van de voormalige Veeartsenijschool. Met het Coupurepark wordt de behoefte aan recreatief groen in de wijk Ekkergem beter ingevuld.

Het project is een geslaagde samenwerking tussen het Gemeenschapsonderwijs KTA Mobi en het Gentse stadsbestuur. Abscis Architecten tekende de plannen in nauw overleg met de school en de stad. Hertsens Wegenwerken voerde de plannen uit.

 

coupurepark2

 

2. ‘Het ideale Straatprofiel’, Bieke Van Hees en LAMA landscape

In het kader van de Dag van de Architectuur 2013 realiseerden landschapsarchitect Bieke Van Hees en LAMA Landscape op eigen initiatief de levensgrote maquette ‘Het ideale straatprofiel voor één dag’.

Met hun tijdelijke ontwerp voor de Europalaan in het Belgische Genk – de straat was voor één dag over een lengte van 10 meter bekleed met grasstroken, bloeiende vaste planten en een groene trambaan – lieten ze zien dat een groen wegprofiel kan bijdragen aan de afvoer van overtollig regenwater en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Het is een manifest tegen het versteende Vlaanderen: het tijdelijke, multifunctionele straatprofiel geeft een doorkijk naar een mooier en duurzamer Vlaanderen.

 

ideale-straatprofiel-LAMA-02-800x445

 

3. École 9+11b (Vorst)

Binnen het kader van het Wijkcontract “Sint-Antonius” en op initiatief van het gemeentebestuur werd de speelplaats van ‘Ecole 9 et 11b’ vernieuwd met een budget van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het nieuwe ontwerp kwam er na verschillende overlegmomenten met verscheidene gebruikers. Hieruit volgde een project dat multifunctioneel kan worden ingezet. Het resultaat is een speelplaats waar leerlingen en leraren kunnen dromen, sporten, wandelen, discussiëren, planten, rusten en zich amuseren.

 

Vorst1

 

4. Canal Swimmers Club (Brugge)

In het kader van de triënnale Brugge werkten het Japanse Atelier Bow-wow en Architectuuratelier Dertien12 samen aan het tijdelijke project voor de Canal Swimmer’s Club: een drijvende loungeruimte waar bewoners en bezoekers aangenaam kunnen verpozen, relaxen, zonnebaden en zelfs te zwemmen op het waterkruispunt Spinolarei-Potterierei en Sint-Annarei. Het platform biedt ook mogelijkheden voor lezingen en tentoonstellingen. Kortom, een polyvalente ruimte in het hart van de stad, deinend op het ritme van de reien.

Enerzijds vergroot dat de openbare ruimte in een druk toeristisch stadscentrum, anderzijds staan de zwemmers symbool voor de verbeterde waterkwaliteit. Het platform is zo ontworpen dat het iedere zomer opnieuw kan worden opgebouwd.

 

brugge3 brugge2 brugge1

foto’s: Filip Dujardin, Stef Declerck en Ellen De Meulemeester

 

5. Dorpsplein van Heindonk (Willebroek)

De dorpskern van Heindonk ligt van oudsher op een donk midden in het rivierenlandschap nabij de samenvloeiing van Zenne, Dijle en Rupel. Door zijn unieke locatie reiken de weides en boskanten tot aan de rand van de dorpskern. Het landelijke karakter wordt nog meer versterkt door het waardevolle erfgoed dat ommuurd is door bakstenen muurtjes en hierdoor in mooi onderhouden hoven komt te staan. Op de kruising van de Beenhouwersstraat, Hazewinkelstraat en de straat Dorpsplein staat het oude gemeentehuis, de kerk met daarnaast een art-deco herenhuis en aan de andere zijde de pastorij. In de straat Dorpsplein vinden we ook het kerkhof terug. Deze lijnopstelling van waardevol erfgoed vormt een schril contrast met de overzijde van het ‘plein’. Het plein is een open parking op grind, afgezoomd door café De Zwaan en gekenmerkt door de aanbouw van een feestzaal. De geringe beeldkwaliteit en de vraag naar een dorpsplein waar plaats is voor ontmoeting en respect voor het historische karakter van Heindonk waren dan ook de uitgangspunten van de gemeente Willebroek om te starten met een dorpskernvernieuwing.

Na een bevraging werd duidelijk dat de Heindonkenaars nood hadden aan een dorpsplein waarop ze konden ‘thuiskomen’. Als hefboom voor deze collectieve verwachting werd de installatie van een hedendaags kunstwerk ingezet. “Finally Home” werd de titel van een kunstwerk van Roel Vandebeek. Hij nam de denkbeeldige assen van de kerk en het oude gemeentehuis en liet deze samenkomen in een ‘dorpskapel’ op een nieuw aan te leggen dorpsplein.

De TV Stramien – Talboom stond in voor de heraanleg het nieuwe dorpsplein en de hoofdweg doorheen het dorp.

 

heindonk2

heindonl1

Foto’s Stramien