Gentse Floraliën 2020 van start

Floraliën Gent werkt hard aan de volgende grote editie in 2020 toe en heeft daarom een aantal partnerships opgezet met organisaties binnen haar sector. Op de weg naar Floraliën 2020 wil ze, samen met de partners, de waarde van de bloemen en planten een platform geven, als levende bouwstenen voor de mens en de samenleving.

 


De eerstvolgende editie vindt plaats in 2020, van 1 mei tot en met 10 mei in het groene hart van de stad Gent. Het bloemen- en plantenfestival zal doorgaan in de vertrouwde gebouwen van ICC, de Floraliënhal en het Kuipke. Met de keuze voor de Floraliënhal willen we in de eerste plaats een focus leggen op de authenticiteit en de essentie, op groenbeleving met een duidelijke erkenning voor de professionele business.

Floraliën 2020 rust op vier pijlers:
1. bloemen en planten
2. florale kunst
3. indoor en outdoor inspiratie
4. vakbekwaamheid en duurzaamheid van onze sector.

Floraliën zal hiervoor de Horti-Cultuur van vandaag en morgen (onderzoek, boomkwekerij, sierteeltsector, floristen, tuinaanleggers, tuinarchitecten, bloemenwinkels, tuincentra, biotelers …) stimuleren en promoten. Horti-Cultuur levert immers een bijdrage aan het geluk en welzijn door de bezoekers te verwonderen, te inspireren en te ondersteunen. Daarbij staat behoefte centraal om een florale, gezonde, natuurlijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren en in stand te houden.

 

Mijn paradijs, mijn Wereldse Tuin 

Het thema van de Floraliën 2020 is: Mijn paradijs, mijn Wereldse Tuin. In onze moderne maatschappij van rationalisme, en grote invloed van technologie, snelle communicatiemiddelen en individualisering zoeken mensen steeds meer naar stilte en rust, naar zichzelf, en hun persoonlijk paradijs. Dit persoonlijk paradijs ligt voor iedereen ergens anders. Sommigen vinden het in een groene huiskamer, stedelijk groen, parken of natuurgebieden. Anderen aarden dichterbij huis in de tuin, en passen ‘gezond uit eigen grond’ toe of genieten gewoon van wandelen in het groen.

 

Doorheen de geschiedenis is Gent een smeltkroes van diversiteit en kruisbestuiving tussen verschillende volkeren en culturen geweest. Dat is nog te zien in het straatbeeld, de architectuur, cultuur en bevolking. Een Wereldse Tuin is de neerslag van de sociale, culturele, economische en geografische structuren van de stad Gent, het Lam Gods, de tuin van bisschop Triest, …

Uitgangspunt voor Mijn Paradijs, een Wereldse Tuin zijn ook het Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck en een afdruk van de tuin van bisschop Triest, waarop nutstuin en lusttuin, inheemse en uitheemse planten te zien zijn. Zoals een citrusboom, hét symbool van Italië, onderdeel van de lusttuin. Zo wordt mee een beeld geschetst rond het verleden en het heden van Gent, een stad op de kruising van Leie en Schelde, een groene leefbare en maakbare stad.

In 2020 brengt Gent een jaar lang hulde aan Van Eyck, de Vlaamse Meester die onlosmakelijk met de stad verbonden is door zijn wereldberoemde meesterwerk, het Lam Gods. Met een volledig programma toont Gent hoe de nalatenschap van deze virtuoze meester na zes eeuwen nog steeds door de aderen van de stad en haar inwoners vloeit. Ook tijdens Floraliën 2020 zal de link naar het meesterwerk gelegd worden.

www.floralien2020.be