Webinar: Begraafplaatsen als toekomstige groene ruimte

Op 28 oktober 2021 organiseert Inverde een webinar van 2 uur over begraafplaatsen als toekomstige groene ruimte.

De grijze begraafplaats van vroeger is niet meer. Vergroening en omvorming van begraafplaatsen wint de laatste jaren aan belang. De maatschappelijke verwachting voor meer natuur en het pesticidendecreet spelen hierbij een grote rol. In dit webinar bespreken we hoe begraafplaatsen ingezet kunnen worden als instrument voor toekomstige groene ruimte.


De volgende onderwerpen aan bod:

o   Introductie: Van grijs naar groen naar aanleiding van het verbod op bestrijdingsmiddelen.

o   De begraafplaats van de toekomst? We maken kennis met verschillende concepten: begraafparken, begraafbossen, begraafnatuur en natuurbegraafplekken.

o   Het wetgevend kader: wat is (niet) mogelijk?

o   Beleving: de begraafplaats als onderdeel van een ruimer structuurplan, zoals de verbinding trage wegen, groenblauwe netwerken, creëren van rust-/luwteplekken.

o   Welke rol kan de begraafplaats spelen voor het klimaat en meer biodiversiteit?

Meer info en inschrijven: inverde.be