Vives en Inverde starten ‘Postgraduaat Tree Manager’

In september 2020 start VIVES Hogeschool in samenwerking met Inverde een Postgraduaat ’Tree manager’ in Kortrijk. Dat is de eerste specifieke opleiding in ons land voor boomtechnisch raadgever. Inverde en VIVES bundelen hun krachten, beiden vanuit hun eigen specialisatie.

De opleiding focust zich op de inrichting en het beheer van bomen. Uniek aan deze opleiding is dat bomen op alle schaalniveaus bestudeerd worden, van stedelijke beleidsvorming tot onderzoek en advies op individueel niveau. Dankzij de stedelijke benadering is de opleiding ruimer dan de vereisten om het Europese ETT-certificaat voor boomverzorgingsdeskundige te behalen. Het is wel de meest geschikte opleiding als voorbereiding op het behalen van dit certificaat.


Tree Manager

Op het stedelijke niveau leert u hoe u een bomenbestand planmatig kan beheren. Budgetbeheer, opstellen van een bomenplan, werken in een GIS-omgeving en bomen gericht inzetten binnen ecosysteemdiensten, enzovoort. Op boomniveau wordt aandacht besteed aan aanlegtechnieken, inventarisatietechnieken en probleemstellingen als ziekten/plagen en schadegevallen. Dit stelt u in staat een expertiseverslag op te maken, een werf voor te bereiden en te coördineren. Beide niveaus worden gegeven vanuit het perspectief als opdrachthouder (boomverzorger, studiebureau, …) en als opdrachtgever (gemeentebestuur, overheidsinstelling, … ). U leert dus niet alleen omgaan met de interpretatie van bestekken, maar ook hoe u ze zelf kan opmaken.

Thema’s die aan bod komen tijdens de opleiding zijn: boomanatomie en bomen binnen ecosysteemdiensten; opmaak van een bomenplan; groeiplaatsonderzoek; inventarisatiemethodiek– en verwerking; bomen en werven en werforganisatie; boomcontrole en expertiseopdrachten; boomverzorgingstechnieken: snoei, aanplant, verankering, bodem.

Alle vakken worden gegeven door docenten met een academische en/of praktijkervaring. U leert er naast technische competenties ook persoonlijke competenties over communicatie en organisatie. De opleiding is heel praktijkgericht. Er wordt samengewerkt met externe partners (gemeenten, private bouwheren) en er worden reële cases behandeld.

De opleiding duurt 1 jaar met 1 lesdag per week (40 contactdagen). Ze richt zich tot boomverzorgers, groenbeheerders, groenambtenaren en diensthoofden, studiebureaus, enzovoort. U moet houder zijn van het bachelordiploma agro- en biotechnologie afstudeerrichting groenmanagement of ervaring hebben in de sector. De opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Meer info: vives.be