Krinkels wint onderhoudscontract Antwerps Havenbedrijf

Krinkels zal de komende vier jaar het grondgebied van het Antwerpse Havenbedrijf onderhouden op diverse domeinen.

 


“We sloten een geïntegreerd contract voor vier jaar,” vertelt directeur Wim Van Maele. “Onder dat contract valt het groenbeheer en netheidsonderhoud. We onderhouden dus de groenzones, doen de veegwerken langs wegen en fietspaden en reinigen de kolken. Ook de winterdienst valt binnen het contract. We houden de haven en sluiscomplexen sneeuw- en ijzelvrij. Hiervoor stellen we vijf maanden lang 9 units ter beschikking, inclusief bemanning en reserve. Zij zijn zeven dagen op zeven, 24 op 24 uur, stand-by.”

Focus op duurzaamheid

Het Antwerpse havenbedrijf focust op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het selecteren van het geschikte bedrijf gebeurde hierbij onder andere op basis van vier punten: de voorgestelde technieken en machines, de vorming van het personeel en de inzet of samenwerking met sociale economie bedrijven. De totaalaanpak van Krinkels wist hierin duidelijk

www.krinkels.be