Onkruidwerend ontwerpen

Recent heeft het Kennisplatform CROW ontwerpvoorbeelden voor onkruidwerende verhardingen uitgebracht, in de Online Kennismodule Onkruid en verhardingen. Deze ontwerpvoorbeelden bieden ontwerpers, bestekschrijvers en beheerders inspirerende voorbeelden hoe onkruidproblemen te voorkomen, hoe de juiste materiaalkeuze en detailinrichting te maken en hoe een goede procesgang verankerd kan worden in de organisatie.

Deze ontwerpvoorbeelden (in de vorm van factsheets) geven inzicht in kansen bij planontwikkeling, kansen bij technisch ontwerp en beheer en verankering in beleid en proces. Ze ondersteunen bij het zoeken van geschikte maatregelen en voorzieningen. Dit vergemakkelijkt de keuze voor een bepaalde maatregel of verhardingssoort op een bepaalde locatie of gebiedstype.


De Online Kennismodule Onkruid en verhardingen biedt handvatten om stil te staan bij mogelijkheden om onkruidwerend te ontwerpen en zo te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen omtrent niet-chemische onkruidbestrijding.
In eerste instantie brengt CROW 10 factsheets met ontwerpvoorbeelden uit. Deze factsheets bieden alle bekende informatie over een ontwerpvoorbeeld. In de loop van het jaar worden nog 13 factsheets met ontwerpvoorbeelden gepubliceerd.