ELCA steunt Europese Green Deal

Vanwege het coronavirus heeft de Europese Commissie haar werkprogramma aangepast. Enkele weken geleden werd het programma voor de komende periode gepresenteerd. De European Landscape Contractors Association (ELCA) heeft het bestudeerd op mogelijkheden om bij aan te sluiten en ziet in het bijzonder kansen in de Green Deal. In een brief aan commissaris Frans Timmermans presenteert ELCA zich als partner in de realisatie van de doelstellingen die gericht zijn op nature based solutions.

In de brief benadrukt ELCA dat de groene sector streeft naar de toepassing van groen als nature based solution voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, het verlies aan biodiversiteit en het welzijn van mensen.


In 2012 heeft ELCA bijgedragen aan het definiëren van nature based solutions in het Horizon 2020 Programma van de Europese Commissie. Sindsdien is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om de diverse meerwaarden van groen aan te tonen en om nieuwe innovaties te ontwikkelen voor tuinen, openbaar groen en groene gebouwen. Gezien al deze kennis en ervaring meent ELCA een deskundige partner in het realiseren van de ambities van de Europese Commissie voor de komende jaren. In het bijzonder ziet ELCA kansen in de Europese Green Deal.

De volledige brief lezen