Tegenvallende bezoekersaantallen op de Floriade

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere krijgt een derde minder bezoekers dan verwacht. Daardoor dreigt ook een financiële kater. Omwille van de tegenvallende cijfers heeft het schepencollege van Almere heeft ontslag genomen.

De Floriade kreeg tot nog toe 232.500 bezoekers, een derde van het verwachte aantal. Op basis van deze cijfers is het scenario van 2 miljoen bezoekers niet meer reëel. Het nieuwe streven is om uiteindelijk uit te komen op 1,2 miljoen bezoekers, maar zelfs dat lijkt nog te hoog gegrepen. Men denkt nu dat 820.000 bezoekers een realistischere schatting is dan de 1,2 miljoen waar de organisatie mee rekent. Er wordt zelfs rekening gehouden met een scenario van hooguit 450.000 bezoekers.


De coronapandemie is volgens de organisatie en de gemeente een van de belangrijkste oorzaken. Ook zouden sommige doelgroepen de entree van 29 euro te hoog vinden, zo bleek uit onderzoek.
Om meer bezoekers te trekken neemt de Floriade BV maatregelen. Het gaat onder andere om extra inzet van marketingcampagnes voor zowel het brede publiek, als gericht op specifieke doelgroepen en een aantrekkelijker prijsniveau. Een andere maatregel is een nieuwe leus: “Geniet van een geweldige dag vol groen”.

Financieel betekenen de lagere bezoekersaantallen tientallen miljoenen euro minder omzet uit de kaartverkoop en horeca. Dit verwerkt de gemeente Almere in haar jaarrekening van 2021. De gemeente is met het Rijk en de provincie Flevoland, de andere organisatoren van de Expo, in gesprek over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de financiële consequenties.

Bron: Omroepflevoland.nl