Gentse Floraliën zoeken nieuwe toekomst

De Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde te Gent vzw (K.M.L.P.) wil, na de desastreus verlopen Floraliën van vorig jaar, onder de naam ‘De Gentse Floraliën’ een nieuwe dynamische koers varen.

Er is de laatste maanden heel wat gebeurd binnen de vereniging. Werkgroepen, bestaande uit leden en mensen uit de sector, hebben een basisdocument “Visie, Missie, Waarden” opgesteld. De nieuw samengestelde Raad van Bestuur, actief sinds 12 juni, zet nu een aantal concrete stappen.


De krachtlijnen zijn:

-grotere transparantie

-terug naar en voor de basis: de sector

-gericht op de gemeenschap: de Community Gentse Floraliën

-een meer permanente werking

-in een structurele samenwerking naar de Floraliën 2020

Transparantie

De leden worden via een berichtenblad geïnformeerd. Met de provincie en de stad zijn er goede en open gesprekken over mogelijke samenwerkingen. Het brede publiek kan via nieuwsbrieven op de hoogte blijven van de werking en de plannen van de Floraliën.

De sector

De Floraliën wil de bloemen- en plantenregio rond de ‘bloemenstad Gent’ een nieuwe en krachtige dynamiek geven als stimulans voor de gehele Vlaamse sierteeltsector. De basisopdracht van de Floraliën blijft de promotie van ‘de horticultuur’, bloemen, planten, groen. Inspelend op maatschappelijke tendensen en zich inbeddend in stedelijke of lokale contexten.

De sector is zeer divers en is in volle technologische en ecologische evolutie.
90 procent van de Belgische sierteelt situeert zich in Vlaanderen En Oost-Vlaanderen is van oudsher het kerngebied met ruim 43 procent of 2 300 ha. Ook voor de boomkwekerij, hoofdzakelijk gesitueerd rond Wetteren, iets meer dan 1 700 ha.
De Gentse azalea is wereldberoemd en is in 2010 terecht Europees erkend als ‘Beschermde Geografische Aanduiding’.

De meer dan 400 sierteeltbedrijven en boomkwekerijen genereren een productiewaarde van 205 miljoen euro in onze provincie. Ze stellen ruim 3 000 mensen tewerk.

De Community Gentse Floraliën

Met het lanceren van een Community Gentse Floraliën wordt een netwerk gecreëerd dat iedereen met een hart voor bloemen en planten samenbrengt en tot actie aanzet. De Community Gentse Floraliën wil jong en oud fan maken, interesse wekken, kennis verzamelen en delen.

De Community Gentse Floraliën wil erfgoed laten ontdekken, wil het heden tonen door het organiseren van bezoeken en evenementen, wil meewerken aan de toekomst van de horticultuur.

De Community Gentse Floraliën krijgt ook de actieve steun van Community Gent, het samenwerkingsplatform van de stad Gent met organisaties en instellingen uit de Gentse wereld van onderwijs en wetenschap, cultuur, economie, zorg en sport.
 Een belangrijk stedelijk draagvlak.

Ga naar www.gentsefloralien.be en registreer u gratis. 
Welke voordelen biedt het deelnemen aan de Community Gentse Floraliën ?

• U kunt deelnemen aan exclusieve activiteiten georganiseerd door de Community

• U ontvangt regelmatig informatie rond de ‘horticultuur’ via de elektronische nieuwsbrief

• U kunt kennis maken met het boeiend patrimonium van de K.M.L.P.: archief en bibliotheek

• U kunt een exclusief welkompakket over Floraliën aankopen

• U hebt de kans tot het winnen van gratis tickets voor florale evenementen

• U krijgt uit de eerste hand informatie over de aanloop naar Floraliën 2020 (streefdatum)

Permanente werking

De Gentse Floraliën is meer dan een vijfjaarlijks evenement.
Op de nieuwe website www.gentsefloralien.be/past-events zijn er foto’s te zien van voorbije evenementen in Gerona, Brussel, Gent.

De Floraliën wil permanent de aandacht voor bloemen en planten scherp houden door, alleen of in samenwerking met anderen, nieuwe en meer florale evenementen te ontwerpen en uit te werken.

Via de facebookpagina op @gentsefloralien zullen zoveel mogelijk diverse initiatieven of projecten, gericht op de promotie van ‘de horticultuur’, bloemen, planten en openbaar groen, worden vermeld en aangekondigd.

Naar de Floraliën 2020

De Raad van Bestuur heeft, na een afweging van diverse locaties, unaniem geopteerd om een mogelijke editie Floraliën 2020 te plannen in de Citadelpark / Floraliënhal / ICC-site.
De keuze voor de Citadelpark-site sluit het best aan bij de visie/missie/waarden die de basis vormen voor de werking van de vereniging in de toekomst.

In het algemeen wordt de directe binding/betrokkenheid met de stad en de aanwezigheid van groen op de site als zeer positief ervaren.