HOGENT / Online lezingen over landschap

De vakgroep Architectonisch Ontwerp van HOGENT nodigt ieder jaar enkele jonge en minder jonge veelbelovende creatievelingen uit in het kader van de lezingenreeks ‘Keynotes’. Deze lezingen handelen over wat in Vlaanderen en daarbuiten beweegt op vlak van architectuur, interieur, landschap en andere aanverwante disciplines.

Dit jaar worden de sprekers uitgedaagd om hun visie om het begrip ‘esthetiek’ binnen de ontwerppraktijk te belichten. We polsen hierbij naar hun visie over esthetiek, waar dit een plaats krijgt binnen de ontwerppraktijk en hoe ze dit in hun eigen werk toepassen. Aan de hand van concrete voorbeelden verduidelijken ze hun visie, aanpak van projecten en uitdagingen die zich stellen.


De keynotes gaan online door via Teams op 23/02, 02/03, 09/03, 23/03 en 30/03 van 20u tot 21u. Deze lezingen zijn gratis en staan open voor alle studenten van interieurarchitectuur en landschaps- en tuinarchitectuur, maar ook voor geïnteresseerde externen.

• Op 2 maart 2021 geeft landschapsarchitect Paul Roncken een lezing over de unieke natuuresthetiek van het sublieme landschap.

Dr. ir. Paul A. Roncken is ontwerper, schrijver en wetenschapper. Hij is zelfstandig landschapsarchitect, lector aan de Wageningen Universiteit, sinds 2015 Provinciaal Bouwmeester van de provincie Utrecht en vanaf 2021 directeur van het NatuurCollege, een innovatienetwerk van onderzoek en onderwijs naar de relaties tussen natuur en mens. Hij promoveerde in 2018 op een tienjarig onderzoek naar de unieke natuuresthetiek van het sublieme met zijn boek Shades of Sublime. Historisch gezien is het idee van het sublieme vaak geassocieerd met grootse en inspirerende natuur. Dit romantisch ideaal is interessant maar moet worden uitgebreid om meer tragische moderne fenomenen een plek te geven zoals verstoring van ecosystemen, dominante verstedelijking en klimaatverandering. Het onderwerp van het sublieme staat na 300 jaar nog steeds symbool voor een onmacht wanneer men wordt geconfronteerd met ‘negatieve’ esthetische ervaringen. Het is maar zeer de vraag of ontwerp nog wel kán bemiddelen om negatieve ervaringen om te vormen tot positieve. Het is waarschijnlijk meer effectief om een geheel andere ontwerpcultuur op te bouwen. Eén die nederigheid afdwingt voor het niet-menselijke of, zoals filosoof en socioloog Bruno Latour dat oppert, via een Parlement van Dingen.

In deze lezing zal verklaard moeten worden wat de sublieme ervaring historisch en psychologisch precies is; hoe door de sublieme ervaring verschillende culturele betekenissen ontstaan; en ten slotte, of er al voorbeelden zijn voor een nieuwe en passende ontwerpcultuur als reactie op de vele tragedies van het Antropoceen.

• Op 23 maart 2021 komt Steven Verbeke van VOLT architecten aan het woord.

Steven Verbeke is architect en docent ontwerp aan KUL Sint Lucas, zijn studies architectuur vulde hij aan met de banaba Landschapsontwikkeling. Hij is een van de oprichters van Volt architecten dat sinds 2000 – het jaar van ‘Less Aesthetics more Ethics’ – als ontwerpbureau op vele schalen werkt, van interieur tot landschap.

Info: hogent.be