249.000 euro voor nieuwe oproep volkstuinen

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft een nieuwe oproep volkstuinen gelanceerd. Het doel van de oproep is om meer ruimte te creëren voor mensen om samen te tuinieren, elkaar te ontmoeten en te genieten van duurzaam, zelf gekweekt voedsel. Een project kan voor 75% op Vlaamse steun rekenen, met een plafond van 20.000 euro per project.

Net als in 2021 ondersteunt de projectoproep projecten die kwalitatieve en ambitieuze nieuwe volkstuinen realiseren, of de kwaliteit en het ambitieniveau van bestaande volkstuinen verbeteren. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap staan centraal in de oproep. Naast de ‘klassieke’ volkstuinen kunnen ook aanvragen ingediend worden voor samentuinen, warme tuinen, zorgtuinen, schooltuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten en voedselbossen. Ingediende projecten moeten in Vlaanderen liggen, buiten de centrumsteden.


Meer groen in de buurt, verse groenten en fruit van eigen kweek en sociaal contact tussen de buurtbewoners hebben een positieve invloed op het welzijn van buurtbewoners van een stad of dorp. Volkstuinen komen daar aan tegemoet. Met de volkstuinoproep wil de Vlaamse overheid lokale partnerschappen ondersteunen om volkstuinen aan te leggen of te verbeteren, en zo nog meer mensen samenbrengen rond zelf gekweekt voedsel.

Kandidaten kunnen tot 30 september 2022 een project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat gebeurt door het ingevuld inschrijvingsformulier te mailen naar [email protected]. Eind december 2022 worden de goedgekeurde projecten bekend gemaakt.