Palazzo Verde, Antwerpen; Triple Living

Vlaamse Confederatie Bouw pleit voor Master in landschapsarchitectuur | video

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit voor een Masteropleiding Landschapsarchitectuur in Vlaanderen. Hoewel die er is in Wallonië en de ons omringende landen, kunnen studenten die niet bij ons volgen. Dat is zonde aangezien landschapsbouw een must is bij nieuwe bouwprojecten zegt de VCB

Landschapsarchitectuur is al lang geen niche meer maar speelt in op de klimaatverandering en geeft biodiversiteit in onze woonomgevingen een boost. Hoogwaardige publieke ruimte met veel groen, natuur, bomen, waterpartijen, een optimale waterhuishouding enz. is een must voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de woonomgeving voor huishoudens.


“Om dat mogelijk te maken op grote schaal hebben we veel meer experts nodig in landschapsarchitectuur. Momenteel telt onze regio opleidingscentra die de mogelijkheid verschaffen de graad van bachelor te behalen. Maar wij vragen al langer de opleiding uit te bouwen en verder aantrekkelijk te maken door ook de graad van Master mogelijk te maken in Vlaanderen. De versterkte vaardigheden in landschapsarchitectuur zijn immers hoognodig om in onze regio kwaliteitsvolle woonomgevingen te creëren die ten volle inzetten op meer biodiversiteit,” zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

De bouwsector zet zijn schouders onder de grote uitdaging om sterkere groenblauwe netwerken te realiseren doorheen woongebieden. Tijdens een recente studienamiddag met een bezoek aan de omgevingswerken in Antwerpen Zuid werd het belang beklemtoond van bouwteams die samenwerken met gespecialiseerde landschapsaannemers. Zij voorzien de omgeving rond bouwprojecten van groenvoorziening en waterrobuuste ingrepen. Daarbij gaat het niet alleen om groendaken, groene gevels, groenvoorziening bij o.a. wegenwerken enzovoort, maar ook om complete landschapsconcepten die de waterhuishouding, de biodiversiteit en de bodem verbeteren.

Landscaping contractors

De Cluster Complementaire Bedrijven, onderdeel van de Confederatie Bouw, heeft intussen een gespecialiseerde vereniging van landscaping contractors in haar rangen die aannemers verzamelt met expertise in allerhande groenvoorzieningen tot gevel- en dakgroen. Groenvoorzieningen en waterbeheer zijn immers steeds vaker een vereiste van bij de ontwerpfase van nieuwe projecten en infrastructuurwerken. De samenwerking met landschapsarchitecten zijn een must om hoogwaardige publieke ruimte te realiseren. 

Lees de VCB-blog ‘Ook Vlaanderen heeft Master in landschapsarchitectuur nodig’, en bekijk hier de video ‘Landschapsbouwers realiseren klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle verdichting – Case Antwerpen Nieuw Zuid’, een video in het kader van het project ‘Natuurinclusief Bouwen’.