Soortbeschrijvingen straatbomen weer online te raadplegen

Het Nederlandse gebruikswaardeonderzoek straatbomen heeft een schat aan informatie opgeleverd over de bruikbaarheid van 75 oude en nieuwe boomsoorten als straatboom. Deze informatie is door Wageningen UR opnieuw online beschikbaar gemaakt via www.straatbomen.nl.

Van 1997 tot 2005 zijn in 17 gemeenten en 3 proeftuinen ruim 2000 bomen van in totaal 75 soorten en cultivars geplant. De bomen in deze testbeplantingen zijn regelmatig gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Het vergelijken van de groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen levert unieke informatie op over hun gebruiksmogelijkheden. Uiteindelijk zijn alle gegevens verwerkt in soortbeschrijvingen van de 75 onderzochte vernieuwingen in het sortiment.


Technische problemen leidden er toe dat de bomenmodule niet meer online te raadplegen was. Wageningen UR heeft nu besloten om, vooruitlopend op het nieuwe onderzoek, de bestaande soortbeschrijvingen weer zichtbaar te maken op de site www.straatbomen.nl.  Ze zijn daar op te roepen via de link ‘Bomentabel’.