Mechelen / Raghenosite wordt klimaatneutrale stadswijk

De stad Mechelen heeft een Nederlands team bestaande uit  KCAP Architects&Planners, Arcadis en OKRA Landschapsarchitecten geselecteerd om het masterplan van het terrein Ragheno te maken. Dit bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een duurzame stadswijk voor wonen, werken en recreatie.

Ragheno ligt dicht bij het station en het stadscentrum en vormt een belangrijke schakel tussen andere stadsvernieuwingsprojecten in Mechelen. Het team, onder leiding van KCAP, werd geselecteerd uit zeven teams.


Wonen en werken
Het 78 ha grote plangebied is aangeduid als strategisch project binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Op het terrein zijn de Centrale Werkplaatsen van de Belgische spoorwegmaatschappij, die behouden blijven, gehuisvest. Verder is er een mix van bedrijven, sport en wonen aanwezig.
De 3 ontwerpbureaus KCAP, Arcadis en OKRA Landschapsarchitecten werken aan een masterplan voor de verdere ontwikkeling van het gebied met als doel het bereiken van hogere woondichtheden, het concentreren van kantoren op knooppunten van openbaar vervoer, het ontwerpen van collectieve openbare ruimten waaronder een park en het versterken van sociale en programmatische menging. Bovendien ambieert de stad Mechelen een klimaatneutrale, duurzame wijk, en hanteert daarvoor het ‘BREEAM Gebiedsontwikkeling’-certificeringsproces.

Stedenbouwkundig onderzoek
Het project omvat een stedenbouwkundig onderzoek, diverse studies op het gebied van mobiliteit, structuur en inrichting van de publieke ruimte, de integratie van Smart City maatregelen en bodem-, water- en energiestudies. Daarbij streeft het masterplan ernaar een evenwicht te creëren tussen de wensen van de stad, de grondeigenaren en de huidige gebruikers en bewoners in het gebied.