Doe mee aan de Green Deal Sportdomein [VIDEO]

De Green Deal Sportdomein wil oplossingen zoeken die zowel het hoogwaardig karakter van de sportinfrastructuur behouden, en tegelijk zorgen voor een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving.

De aanleg van en het onderhoud van een buitensportterrein vergt kennis én een passie voor het veld. Het onderhoud moet zo zijn dat de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers behouden blijven. Maar het onderhoud heeft door het gebruik van pesticiden, water en voedingsstoffen ook een impact op het milieu en de biodiversiteit. Daarom is kennis over aanleg en onderhoud, waterbeheer, de bodem en het bodemleven, het voorkomen van en alternatieven voor het gebruik van pesticiden van groeiend belang.


De Vlaamse sportorganisaties (Sport Vlaanderen, het Vlaamse Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid en de Vlaamse Sportfederatie) namen samen met de Vlaamse Milieumaatschappij het initiatief voor de Green Deal Sportdomein en zoeken partners die zich hiervoor mee willen engageren. Het Proefcentrum voor Sierteelt ging alvast dit engagement aan, samen met o.a. VLAKWA. Meestappen in een Green Deal betekent meestappen in een lerend netwerk waarin kennis wordt gedeeld met experten uit verschillende disciplines zoals de sportsector, wetenschappers, aannemers, groenvoorzieners en andere stakeholders.

Inschrijven kan via de website van omgeving.vlaanderen.be