Masterklas Stadsstudio 2015

De Masterclass Stadsstudio 2015, georganiseerd door VRP, richt zich naar kleinere steden of grotere gemeenten die kennis en ervaring over stadsvernieuwingsprojecten willen uitwisselen.

Net zoals (grote) centrumsteden worden ook kleinere steden geconfronteerd met prangende ruimtelijke kwesties. Maar in tegenstelling tot hun grotere broers en zussen hebben ze vaak minder expertise en vooral minder middelen in huis. De praktijkgerichte vierdaagse legt het accent op de procesaanpak, de rol van diverse actoren, financiering (o.a. PPS), kwaliteitsbewaking en capaciteitsopbouw.


Volgende vragen komen onder meer aan bod: Wie zijn de drijvende krachten in kleine steden en wie zorgt voor procescontinuïteit en kwaliteitsbewaking? Welke taken kunnen steden uitbesteden en welke niet? Wat is de kracht en het draagvlak van het ontwerp? Kan de ontwerper in zijn rol blijven of wordt hij ‘de facto’ een projectleider? Hoe haal je maximale meerwaarde uit PPS?

Meer info en inschrijven via VRP