Parkeergarage Katwijk is BNA Beste Gebouw 2016

Winnaar van BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016 is de ondergrondse parkeergarage in het Nederlandse Katwijk aan Zee. De parkeergarage is onderdeel van de kustversterking van de Zuid-Hollandse kust. Het bouwwerk is bijna onzichtbaar verwerkt in het vernieuwde duinlandschap.
Volgens de jury is “de parkeergarage grensverleggend omdat het niet alleen een excellent bouwwerk is, maar ook laat zien hoe Nederland in de toekomst om moet gaan met de inrichting van onze kust. Een ‘geweldig mooi object’, dat door zijn landschappelijke inpassing op krachtige wijze het dorp met de zee verbindt. Door de blik van straat te halen en vervolgens ondergronds de parkeercapaciteit te vergroten, is de karakteristieke boulevard behouden, en de identiteit van het dorp versterkt. Tegelijk kunnen op deze manier meer mensen het strand en het winkelcentrum bezoeken, wat de lokale economie ten goede komt.”

 


Landschappelijke inpassing

Het ontwerp van de parkeergarage is gemaakt door Royal HaskoningDHV. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. Een unieke en innovatieve combinatie binnen één project om Katwijk te beschermen tegen de stijgende zeespiegel.

Dit Kustwerk Katwijk bestaat, naast de parkeergarage uit een dijklichaam. Over parkeergarage en dijk is een duinlandschap aangelegd, ontworpen door OKRA Landschapsarchitecten, dat de bestaande duinen uitbreidt.
In een interactief planproces definieerde OKRA de belangrijkste waarden voor Katwijk aan Zee; namelijk de relatie tussen dorp en het strand. Door de verbreding van het duin zou dit verslechteren. Door de gekozen dijk-in-duin kustverdediging – een met stenen beklede dijk bedekt en versterkt door een duinenrij – volstaat een lage duinenrij. Zo wordt de relatie tussen dorp en strand minder verstoord. Tevens heeft het Gemeente Katwijk de mogelijkheid gegeven een ondergrondse parkeergarage te bouwen achter de dijk.

De dijk en de parkeergarage worden geheel aan het zicht onttrokken door een natuurlijk ogend duinlandschap. Een intensief padennetwerk is aangelegd om dorp en strand goed te verbinden en zicht op zee te bieden. Het hoogtepunt in het ontwerp is een brede duinovergang die als welkomstruimte en evenementenplein fungeert.

 

 

katwijk kustwerk-katwijk