Antwerpen investeert 5 miljoen in onthardingsprojecten

De stad Antwerpen wil 5 miljoen € extra investeren in ontharding en maatregelen voor meer groen en beter waterbeheer onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’. Gedeeltes van straten, pleinen of andere verharde oppervlaktes in de negen districten worden vervangen door groen of waterdoorlatende materialen.

Een kwalitatieve woonomgeving begint bij een aangenaam leefmilieu. Meer ruimte voor water en groen in het publiek domein zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt bovendien om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.


“Veel Antwerpenaren hebben geen tuin, dat wil zeggen dat de stad haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk moeten zijn,” legt schepen voor openbaar domein Claude Marinower uit. “Met het project Antwerpen Breekt Uit gaan we voor minder grijs en meer groen en blauw om de leefbaarheid voor de Antwerpse burger te verhogen. We rekenen voor de uitvoering op onze districten die daar de vinger aan de pols kunnen leggen.”

Tuinstraten en maatregelen in woonstraten

Antwerpen Breekt Uit zet volop in op een verdere uitrol van het concept van de tuinstraten, waarin de focus ligt op een autoluwe groene straat in nauwe samenwerking met de bewoners. In woonstraten onderzoekt het project dan weer welke ‘groenblauwe’ maatregelen mogelijk zijn om de leefkwaliteit te verhogen, zoals extra groenaanplant en een beter waterbeheer in de straat. Elk district kreeg de mogelijkheid om zelf verschillende projectvoorstellen in te dienen voor deze twee concepten.

Selectie tuinstraten

In totaal werden er 21 projectvoorstellen ingediend voor tuinstraten. De volgende straten werden geselecteerd, goed voor een oppervlakte van bijna 16.000 m², om vanaf 2021 op te starten:

District Antwerpen: Regentstraat
District Berchem: Hogeweg
District Berendrecht – Zandvliet – Lillo: De Bergen (Goudhoekstraat, De Bergen, Frederik-Hendrikstraat)
District Borgerhout: Vaderlandstraat
District Deurne: Van Hovestraat
District Hoboken: De Hertstraat
District Merksem: Gagelveldenstraat
District Wilrijk: Jan De Groofstraat
Selectie woonstraten

Voor de woonstraten werden er 18 projectvoorstellen ingediend. De volgende straten werden geselecteerd, goed voor een oppervlakte van meer dan 35.000 m², en zullen deels ook opgestart worden vanaf 2021:

District Antwerpen: Verschansingstraat
District Berchem: Prins Leopoldlaan
District Berendrecht – Zandvliet – Lillo: Kapelstraat
District Borgerhout: Schildstraat
District Deurne: Jan Samynlaan
District Ekeren: Van De Weyngaertplein
District Hoboken: Edmond Cretsstraat
District Merksem: Ridder Van Parijsstraat & Trammezandlei
District Wilrijk: Sterrenlaan (oost)
“In deze straten wordt bij de heraanleg maximaal ingezet op vergroenen en op de infiltratie van regenwater. We grijpen dit initiatief ook aan om burgers te stimuleren om zelf acties te ondernemen zoals het vergroenen van hun voortuin of water opvangen om de auto te wassen” aldus schepen Marinower.

Het districtsbestuur van Berchem wil de Cogels-Osylei heraanleggen. Deze straat, met zijn statige herenhuizen en brede waaier aan architectuurstijlen, krijgt een nieuw kleedje dat past bij de uitstraling en de hoge erfgoedwaarde van de straat. Begin 2021 wordt het conceptontwerp met de buurtbewoners besproken. Bij de heraanleg wordt ook hier maximaal ingezet op lokale buffering en infiltratie van het regenwater. Om het uitzicht van de straat te vrijwaren zal de waterbuffering ondergronds gebeuren. Er komen extra bomen in de straat, maar ook hier weer in functie van het zicht op de woningen.

“Naast tuinstraten en woonstraten waar we 5 miljoen voor vrijmaken, komt er ook nog voor 1 miljoen euro vrij om in te zetten op ‘quick win onthardingen’, ofwel projecten waarbij op korte termijn maximaal onthard kan worden.

Tien schoolomgevingen

Antwerpen wil ook tien schoolomgevingen verkeersveiliger inrichten. Dit helpt om de visies van het Waterplan en het Groenplan te realiseren in zoveel mogelijk Antwerpse straten en pleinen.

Het stadsbestuur wil ook de verkeersveiligheid rond scholen vergroten. Daarom vraagt de stad een subsidie aan bij de Vlaamse overheid voor ingrepen in schoolomgevingen. Vlaanderen voorziet geld voor kleine infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen in schoolomgevingen. De helft bevindt zich in Merksem, de andere in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne. De werken staan gepland om te starten in februari-maart 2021.

Het gaat om de volgende straten:

• Halewijnlaan, Antwerpen;
• Filip Williotstraat, Berchem;
• Jozef Posenaerstraat, Borgerhout;
• Oudstrijdersstraat, Borgerhout;
• Gallifortlei, Deurne;
• Sint-Bartholomeusstraat, Merksem;
• Gagelveldenstraat, Merksem;
• Du Chastellei, Merksem;
• Laarsebaan, Merksem;
• Terlindenhofstraat, Merksem.

antwerpenmorgen.be