Lezingenreeds ‘Designing Green Cities’

Green cities Nederland organiseert dit najaar in samenwerking met TU Delft een lezingenreeks over vergroening van steden. De serie richt zich op ontwerpen die het landschap als basis nemen om gezonde, klimaatbestendige en sociaal-ecologisch inclusieve steden te creëren. Sprekers uit de praktijk en de academische wereld wisselen ideeën uit en laten praktische toepassingen zien.

Deze lezingenreeks biedt ontwerpersperspectieven op vergroening van steden en brengt theorie en praktijk in landschapsarchitectuur, stedenbouw, stadsbosbouw en stadsecologie samen. Sprekers uit de praktijk en de academische wereld wisselen ideeën uit en demonstreren praktische toepassingen van op landschap gebaseerde stedenbouw, bosstedenbouw en ecologische stedenbouw.


De lezingen gebeuren van 13u tot 17u30 en hebben plaats in de Berlage Rooms aan de Delft University of Technology, Faculty of Architecture and The Built Environment.

Deelname is gratis, maar u moet zich wel registreren voor elke lezing afzonderlijk.

29 september: Designing Green Cities: Landscape based urbanism
20 oktober: Designing Green Cities: Forest Urbanism

29 november: Designing Green Cities: Ecological Urbanism