Bodemforum / Samenwerken aan bodemzorg

Omgeving Vlaanderen organiseert op 13 oktober 2022 een Bodemforum. Het Bodemforum richt zich op alle ‘bodemzorgers’ die goed bodembeheer in de praktijk willen brengen. Zowel actoren uit de landbouwsector, de groensector, de sector van ruimtelijke planning en ordening, de industriesector, (boven)lokale besturen of beleidsmakers, middenveldorganisaties en kennisinstellingen in deze sectoren tot zelfs educatieve initiatieven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Het programma Grond+Zaken wil het belang van een gezonde bodem in de kijker zetten en goede bodemzorg stimuleren. Het programma Grond+Zaken is een samenwerking tussen OVAM, Departement Omgeving, VLM, ILVO, INBO, Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, VMM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Regionale Landschappen  en VITO en is deel van de werking van het Open Ruimte Platform. De uitbouw van de programmawerking wordt extern begeleid door Achitecture Workroom Brussels en GroenLAB. 


De bodem ligt vlak onder onze voeten, en toch beseffen we amper wat er zich afspeelt. De werking van de bodem is complex en onzichtbaar, maar dichterbij dan we denken. Zo zorgt het leven in de bodem bijvoorbeeld voor de typische geur die de wandelaar opzoekt in het bos, is het sturend in het vakmanschap van de boer en wapent het ons ook tegen zowel droogte als overstromingen. Tegelijk zijn veel van onze huidige gewoontes schadelijk voor onze bodems: verharding, bodemvervuiling, bodemerosie, afname van organische koolstof of bodemcompactie schaden het bodemleven, en ondermijnen daarmee de kwaliteit en weerbaarheid van onze open ruimte. Hoe kunnen we terug gaan zorgen voor onze bodems? Wat betekent dat, bodemzorg? En waarom reikt bodemzorg verder dan de perceelsgrenzen waarbinnen die bodem is gelegen?

Het programma gaat samen met lokale actoren op zoek naar concrete projecten die de kwaliteit van de bodem kunnen verbeteren. Ter ondersteuning zal het programma ook bodemkennis op maat van bodemzorgers aanbieden en opportuniteiten detecteren om een goede bodemzorg meer in te bouwen in beleid. Zo brengen we kennis, beleid en praktijk met elkaar in contact gebracht en buigen we een sterk versnipperde aanpak om naar een geïntegreerde samenwerking.  

Bodemforum

Voor de eerste editie van het Bodemforum zal Anne van Leeuwen (NL) de nodige inspiratie verzorgen, oprichter van Bodemzicht, leerplek en regeneratief landbouwbedrijf nabij Nijmegen. Daarnaast mag u nog verwachten: leren over de getuigenissen van vele andere pionierende bodemzorgers, zelf de handen in de bodem steken, en het samen oppakken van de vraag hoe we van goede bodemzorg de regel maken, eerder dan de uitzondering.

Bekijk hier het volledige programma.

Inschrijven kan t.e.m. 20 september 2022