Groene campus voor Howest Kortrijk

Tegen het academiejaar 2017-2018 nemen alle studenten van Howest Kortrijk hun intrek in een nieuwe, geïntegreerde campus aan de Karel de Goedelaan. Howest koos uit negen voorstellen voor het ontwerp van het ABDMRau en Delva Landscape Architects.
De hogeschool investeert zestien miljoen euro in het nieuwbouwproject in het Magdalenapark. In de visie van het ontwerpteam worden de kansen om op korte termijn een waardevol ecologische en recreatieve site te creëren benut. De dubbele laan (Graaf Karel de Goedelaan), opgespannen tussen de vallei van de Leie en de Marksesteenweg, vormt de ruggengraat van het gebied. Het nieuwe gebouw is te gast in de groene ruimte leunend aan de laanstructuur. De groenruimtes zijn ecologisch interessante velden die tot aan de gevel lopen en hun weg verticaal verder zetten in en aan het gebouw.

Parksetting


Het ontwerpteam heeft er voor gekozen om zo veel mogelijk openbare functies op de begane grond te situeren en deze te integreren in het parklandschap. Hierdoor kan het volume hierboven geminimaliseerd worden. Een groen gebouw te gast in een ruime parksetting. Het park wordt ruimtelijk doorgetrokken tot de centrale as. Geen grote voorpleinen, groen vloeit over het maaiveld en bedekt alle open ruimte. Het landschap wordt op doordacht gekozen plekken verlaagd en mondt uit in het marktplein, het restaurant en de mediatheek van het nieuwe gebouw. Deze interne plekken met een veelheid aan daglicht kijken uit op de centrale zachte as, het historisch park of de contouren van de vroegere kapel.

Het historisch witgekalkte herenhuis en de twee oude witte schuren vormen de nieuwe entree van de site en doen tevens dienst als centraal punt te midden van de moestuinen die ingezet worden ten behoeve van de bevoorrading van het restaurant van de school. De gebouwen rond het entreeplein van de site zijn bestemd voor fietsenberging en fietshersteldienst en kunnen ook een buurtfunctie vervullen. Vanaf het entreeplein vormt zich een vanzelfsprekende padenstructuur (olifantenpaden). Een vormgeving passend bij een nieuw 21ste eeuws park. De structuur verstrekt de historische waarde en kwaliteiten van het bestaande Magdalenapark. De nieuwe parkstructuur vormt de basis om in de toekomst door te trekken in de nieuwe ontwikkelingen aan de andere zijde van Graaf Karel de Goedelaan.

 Marktplein

Het centrale gebouw bestaat uit een vijfhoek met een grote ondergrondse laag en vier bovengrondse lagen die schuin op elkaar staan. De voornaamste functie is gelegen onder het gebouw: het ‘marktplein’, een grote verblijfsruimte met servicefuncties die via een flauw aflopende trap vanuit de entree te bereiken is. Op het marktplein kan men onafhankelijk van plaats en tijd werken door middel van internetaansluitpunten en digitale informatieborden. Het is een bruisend ontmoetingsplein waar winkels en ontspanning een plek krijgen. Aan het marktplein grenzen de auditoria, de bibliotheek en het restaurant.
Vanuit het atrium heeft men direct zicht op de verdiepingen. Hier liggen de lokalen, labo’s en teamlokalen aan een eigen omloop. Via een spiraalvormige route van trappen bereikt met de verschillende verdiepingen. Transparante wanden dragen bij aan een levendige sfeer. Elke verdieping heeft een eigen koffiecorner gekoppeld aan een overdekt terras, waar men van het uitzicht over het park kan genieten.

Duurzaamheid

Het concept van een in het landschap geïntegreerde onderbouw met een gereduceerde bovenbouw biedt naast het versterken van flora en fauna ook energetische voordelen. De combinatie zorgt voor een minimale energievraag. Het relatief kleine volume boven het verhoogde maaiveld heeft een kleine geveloppervlakte en daardoor minimale transmissieverliezen. De ruimten onder het verhoogde maaiveld hebben nauwelijks transmissieverliezen vanwege de omringende isolerende grondlagen en het grondpakket op het dak. Hierdoor is ook het klimaat in deze ruimten stabiel en is weinig energie nodig voor een goede klimaatbeheersing. De bouwkundige uitgangspunten van het gebouw in combinatie met een goede thermische schil en een slim installatieprincipe zorgen ervoor dat het gebouw een minimale hoeveelheid energie nodig heeft.

Door hergebruik van regenwater, zuinig gebruik van schoon drinkwater, het aanbrengen van een helofytenfilter en het hergebruik van grijs water wordt het gebouw zeer water efficiënt.

college-campus-in-kortrijk-_park_final-530x374